Dôležitá hromadná pripomienka na podpísanie do zajtra 24.9.2015

Kultúrne granty nepatria inakosti, ale zdravotne postihnutým!

Milí priatelia,

Ministerstvo kultúry pripravilo nový výnos, ktorým sa budú rozdeľovať granty a samozrejme všetko ostáva v pôvodných koľajách. Našim cieľom je to zmeniť. Preto:

▪ žiadame úpravu návrhu výnosu, tak aby granty boli poskytované ako káže zákon – na kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva a nie na výchovu prijímania „inakosti“. Tento pojem nie je legislatívne jednoznačný.
▪ Čím viac iných cieľov, tým menej peňazí pre tých, ktorým sú dotácie určené a preto navrhujeme vypustenie cieľov, ktoré nerealizujú osoby so zdravotným postihnutím, či znevýhodnením.
▪ Výstava FEM(INIST) FATALE v Dome umenia Kunsthalle, ktoré patrí pod Ministerstvo kultúry SR, bola kontroverzná voči rodine a manželstvu (rozkroky národných buditeľov, zosmiešňovanie dojčenia, link Neželáme si, aby štát finančnou podporou takýchto výstav vysielal dva protichodné signály

a preto podávame hromadnú pripomienku, ktorú môžete podpísať tu:

link

Rozšírte tento link medzi svojimi priateľmi. Stačí nám päťsto podpisov. Verím, že Ministerstvo kultúry patrí medzi tie, kde sa zmena dá dosiahnuť.

Pozor pripomienkové konanie je iba do 24.9.2015!!!

S pozdravom

Anton Chromík

Informácie o Igor Barták

Obrázok používateľa Igor Barták

Krátke info o sebe (nepovinné)

Píšem, lebo v tom vidím zmysel. Má to zmysel, ak Boh existuje. Ak by Boh neexistoval, najrozumnejším riešením by bolo čo najskôr dosiahnuť oslobodzujúcu neexistenciu, lebo ako aj Biblia hovorí, každý deň má dosť svojho trápenia. Verím však, že Boh existuje a namiesto absurdného nezmyselného života v tomto svete tu máme možnosť zažiť odpornosť sveta bez Boha, zmysluplnosť utrpenia a zároveň zmysluplný život, ktorého cieľom je zažívať úžasnú Božiu lásku. Verím, lebo indície nachádzajúce sa vo svete okolo nás naznačujú, že neveriť v Boha je bláznovstvo... http://www.christ-net.sk/node/345

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu