Film: Quo Vadis


Celou dejovou líniou sa tiahne láska medzi Lígiou a Winiciom. Winicius, najskôr mladý zhýralec, ktorý sa pozerá na Lígiu ako na svoju novú korisť, z ktorej má chvenie v žalúdku ako nikdy predtým, a naproti tomu Lígia, ktorá je kresťankou milujúcou Winícia, ale nadovšetko Krista. Zvláštna kombinácia, ale ako vidieť v Quo Vadis, aj vzťah takejto dvojice sa môže dobre vyvinúť, pokiaľ sa v konečnom dôsledku postaví na správnom základe. Celý ich vzťah sa odvíja na pozadí udalostí zo starého Ríma, kde vládne šialený cisár Nero a kde pomaly v relatívnom pokoji zapúšťajú korene prvé komunity kresťanov až kým sa cisár neodhodlá k svojmu najväčšiemu počinu inšpirácie svojho pseudoumenia.

Winicius je synovcom Petronia, vplyvného muža slúžiaceho cisárovi Nerovi. Petronius je vzdelaný intelektuál, ktorý oplýva dôvtipom a dobromyseľnosťou, čo mu ale napriek tomu nestačí, aby prekonal svoje pohanské zmýšľanie, ktoré zotročuje nielen jeho myseľ, telo a dušu, ale privedie ho až k nerozvážnej samovražde. Winícius je celkom odlišný. Je to neohrabaný mladík, ktorý svojou hrubosťou znechucuje okolie a samotného Petronia.

Petrónius dá pre svojho synovca priviesť na jednu Nerovu hostinu Lígiu, do ktorej sa Winícius zamiloval. Svojim násilníckym správaním voči nej ju však odpudí aj napriek tomu, že zo začiatku si získal jej priazeň. Odvedú ju a keď si ju dá Winícius druhý raz priviesť, jej kresťanskí priatelia ju dajú uniesť, aby sa nemusela stať Winíciovou súložnicou.
Tým, že Winícius sa pokúša ďalej hľadať Lígiu spozná kresťanov, u ktorých sa Lígia ukrýva. Postupne sa s nimi Winícius viac a viac zbližuje a imponuje mu odlišný spôsob jednania a života akým žijú títo ľudia. Sám sa odhodlá zmeniť svoj život a po čase sa sám stáva kresťanom a spolu s Lígiou si prisľúbia, že sa zoberú. Obaja dostávajú do svojho vzťahu požehnanie od apoštola Petra, ktorý v tom čase vedie komunitu kresťanov v Ríme.
Nero sa považuje za neprekonateľného umelca, ktorý skladá básne aké nemajú obdobu a hrá na lýre ako nikto iný. Aby si Petronius udržal jeho priazeň, lichotí mu a podporuje ho v jeho pomýlených predstavách. Keď raz Petronius poníži Nerónovu báseň o požiari mesta, na úroveň Vergíliovho diela, rozhodne sa, že pre napísanie lepšieho diela, potrebuje zakúsiť a zažiť na vlastné oči horiace mesto utápajúce sa v plameňoch. Na Nerónov rozkaz zapália Rím. Keď potom ľudí, ktorí stratili strechu nad hlavou a nemajú čo jesť nemá ako upokojiť, rozhodne sa na základe vnuknutia Tigellina – veliteľa pretoriánov, pomstiť sa za požiar Ríma na kresťanoch, na ktorých vinu za toto nešťastie zvalil. Tí sú potom vyhnaní z mesta, sú zabíjaní, upaľovaní, hádzaní levom a ukrižovávaní a to aj pred davom v Koloseu, aby ľud uspokojil svoju túžbu po odplate. Do arény sa dostane aj Lígia, ktorú Rimania takisto chytili, a ktorú sa Winiciovi, ani Petroniovi nepodarilo vyslobodiť z vezenia. Je priviazaná na chrbát býka, ktorého však zabije Ursus, obor, ktorý ochraňuje Lígiu. Vtedy Nero pod tlakom davu, rozhodne o ich vyslobodení. Keď vysvitne, že za horiaci Rím je zodpovedný Nero, ľud žiadajú jeho smrť a senát podľa Tigellinových slov rozhodol, že Nero má byť popravený. Ľudia z jeho blízkosti ho však ešte skôr odvedú za mesto a zabijú ho.

Petronius sa dozvie ešte kým Nero žije, že má byť na jeho príkaz zabitý. On ale spácha aj spolu s Euniké, svojou milenkou, samovraždu. Nerovi napíše na rozlúčku list, kde je hlavnou myšlienkou odkaz pre Nera, aby už nespieval a nehral.
Winicius vďaka Petroniovi odchádza s Lígiou na Sicíliu a vďaka nej a novému životu, ktorý začal žiť, spoznáva ako vyzerá pravá láska.
Zaujímavá je postava Tersita, ktorý sa z malého klamára a chamtivca stane zradcom mnohých kresťanov, ktorí sa vďaka nemu dostanú do rúk Rimanov a tí ich dajú pozabíjať. Tersitus aj napriek tomu, že na začiatku bez problémov prevracia kabát a pre peniaze zapredá každého koho stretne, napokon, keď vidí koľko utrpenia spôsobilo jeho sebectvo, pri tom ako pocíti silu odpustenia od Glauka – lekára, ktorý je kresťanom, a ktorý vďaka jeho zrade umiera v plameňoch, obráti sa a od apoštola Pavla prijíma krst.

Na konci kresťania vyzývajú Petra, aby ušiel z Ríma, lebo prenasledovanie neprestáva. On odchádza, ale cestou sa mu zjavuje Kristus, ktorý mu hovorí, že ide do Ríma, aby ho ukrižovali po druhý raz, keďže Peter opúšťa jeho ľud. Po tomto videní sa Peter vracia späť do Ríma, aby bol pri Kristovej Cirkvi aj v týchto ťažkých časoch.
Čo by sa dalo filmu vytknúť? Snáď len, že na začiatku je zbytočne zobrazenej dosť veľa nahoty pri hýrení opitých Rimanov, inak je film skutočne vydareným spracovaním románu Henryka Sienkiewicza o láske a sile prvotnej Kristovej Cirkvi.

Réžia: Jerzeg Kawalerowicz. Hrajú: Pawel Delag, Magdalena Mielcarz, Boguslaw Linda a ďalší.

Tento film na DVD napr. tu.

/Recenzia patrí do série článkov Kvalitný film./

Informácie o Igor Barták

Obrázok používateľa Igor Barták

Krátke info o sebe (nepovinné)

Píšem, lebo v tom vidím zmysel. Má to zmysel, ak Boh existuje. Ak by Boh neexistoval, najrozumnejším riešením by bolo čo najskôr dosiahnuť oslobodzujúcu neexistenciu, lebo ako aj Biblia hovorí, každý deň má dosť svojho trápenia. Verím však, že Boh existuje a namiesto absurdného nezmyselného života v tomto svete tu máme možnosť zažiť odpornosť sveta bez Boha, zmysluplnosť utrpenia a zároveň zmysluplný život, ktorého cieľom je zažívať úžasnú Božiu lásku. Verím, lebo indície nachádzajúce sa vo svete okolo nás naznačujú, že neveriť v Boha je bláznovstvo... http://www.christ-net.sk/node/345

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu