Všetkým návštevníkom nášho portálu požehnanie a radosť v Duchu Svätom od nášho Pána Ježiša Krista. Nech On sám je vaším svetlom a Jeho kríž i zmŕtvychvstanie svedectvom Božej moci vo vašich životoch.

Kolovrátok

Hlasovanie

Synoda 2021-2023 je pre mňa:

pozvánka do novény pred sviatkom Božieho milosrdenstva

Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva pozýva do novény pred sviatkom Božieho milosrdenstva. Začína sa v Piatok utrpenia Pána (na Veľký piatok).

Pán Ježiš prosil sv. Faustínu, aby sa takto pripravila na deň, v ktorom uctievame Boha v tajomstve jeho nepochopiteľného milosrdenstva. V tejto novéne udelím dušiam všetky milosti (Den. 796), prisľúbil Ježiš Apoštolke svojho milosrdenstva. Novéna pozostáva z modlitby korunky Božieho milosrdenstva počas deviatich dní.

kardinál Raniero Cantalamessa 22. 3 .2024:„Ja som Cesta, Pravda a Život“

...Našepkávač je v divadle ukrytý za výklenkom a pre divákov je neviditeľný: rovnako ako Duch Svätý, ktorý všetko osvetľuje, ale zostáva neviditeľný a akoby v zákulisí. Našepkávač hovorí slová šepotom, aby ho diváci nepočuli, a Duch tiež hovorí „šepotom“, potichu. Na rozdiel od ľudského našepkávača však nehovorí k ušiam, ale k srdcu; nenaznačuje slová evanjelia mechanicky, akoby podľa scenára, ale vysvetľuje ich, prispôsobuje, aplikuje na situácie.

Samozrejme, hovoríme o „vnuknutiach Ducha“, o takzvaných „dobrých vnuknutiach“. Vernosť týmto vnuknutiam je najkratšia a najistejšia cesta k svätosti. Na začiatku nevieme, aká je to svätosť, ktorú Boh od každého z nás konkrétne chce; Boh sám ju pozná a zjavuje nám ju v priebehu cesty. Preto nestačí mať jasný program dokonalosti a potom ho postupne realizovať. Neexistuje identický model dokonalosti pre každého. Boh nerobí svätých v sériách, nemá rád klonovanie. Každý svätec je novým vynálezom Ducha. Boh môže od jedného žiadať opak toho, čo žiada od iného. Z toho vyplýva, že na dosiahnutie svätosti sa človek nemôže jednoducho riadiť všeobecnými pravidlami, ktoré platia pre všetkých. Musí tiež pochopiť, čo Boh žiada od neho a iba od neho.

Patrón na nový rok

Každoročne vo všetkých kláštoroch Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva prebieha losovanie patróna. Svätá sestra Faustína pripisovala tomuto losovaniu veľký význam. Očakávala pomoc z neba práve vďaka patrónovi, ktorého si vylosovala. Od 1. januára si môžete vylosovať svojho osobného patróna na nový rok 2024. Na našej webstránke bude v ľavom dolnom rohu pre vás pripravená nová záložka, aby ste si aj vy mohli vylosovať svojho patróna na celý nový rok.

Z príhovoru pápeža Františka počas krížovej cesty na SDM

...Ježiš so svojou nežnosťou zotrie naše skryté slzy. Aké smutné sú chvíle našej osamelosti! On je tu, On chce našu samotu vyplniť. Ježiš chce nahradiť náš strach, tvoj strach, môj strach, tie temné obavy, chce ich naplniť svojou útechou a čaká, aby nás postrčil, aby sme prijali riziko milovať.

Veľkosť a bieda človeka, paradox Pascalovej myšlienky

...Večná otázka „Čo je človek?“

Svätý Otec František pripomína, že Pascal od detstva a počas celého svojho života „hľadal pravdu“ a rozumom „sledoval jej znaky, najmä v oblasti matematiky, geometrie, fyziky a filozofie“. „Už v mladom veku urobil mimoriadne objavy“, ale neuspokojil sa a v storočí veľkého vedeckého pokroku, „sprevádzaného rastúcim duchom filozofickej a náboženskej skepsy“, sa Blaise Pascal „prejavil ako neúnavný hľadač pravdy“, vždy „nepokojný“, priťahovaný „novými a ďalšími obzormi“. Preto nedokázal umlčať prastarú otázku v ľudskej duši, o ktorej píše žalmista: „Čože je človek, že naň pamätáš, syn človeka, že sa ho ujímaš?“ „Nič v porovnaní s nekonečnom, celok v porovnaní s ničím,“ píše v meditácii zaznamenanej v jeho zbierke Pensieri - „posmrtne vydaných fragmentov, ktoré sú poznámkami alebo náčrtmi filozofa oživeného teologickým projektom“.

„Minúta za mier“ vo štvrtok 8. júna

Pri generálnej audiencii Svätý Otec venoval svoje myšlienky Ukrajine, sužovanej vojnou, pričom vyzdvihol jednu modlitbovú iniciatívu za pokoj, ktorá sa bude konať zajtra, vo štvrtok 8. júna:

„Medzinárodná katolícka akcia navrhuje, aby sa zajtra o 13. hodine veriaci rôznych denominácií a náboženstiev stíšili v modlitbe a venovali tzv. „Minútu za mier“. Prijmime toto pozvanie a modlime sa za ukončenie vojen vo svete a osobitne za drahú a sužovanú Ukrajinu.“

Pápež kňazom: Ďakujem vám za toľké skryté dobro, ktoré konáte

...Bratia, zanechávam vám tieto myšlienky, ktoré vychádzali zo srdca, a na záver vám adresujem jednoduché a dôležité slovo: Ďakujem.

Príspevky na blogu