Biblický kvíz 02

1. Koľko deti mala Ráchel?

a) 2 (Jozefa a Benjamina)
b) 4
c) 10

2. Kto bol Pavlovým spoločníkom na prvej misijnej ceste? Sk 13

a) Sílas
b) Jakub
c) Barnabáš

3. Ako sa volala Abrahámova druhá žena? Gn 25,

a) Ketura
b) Salome
c) Tamara

4. Kto prišiel v Kafarnaume za Ježišom s prosbou: Pane sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne mi trpí.

a) Peter
b) vojak
c) stotník

5. Ktorým mestám Ježiš pohrozil ,,Beda vám!"

a) Sichemu a Sidonu
b) Korozaimu a Betsaide
c) Tiberiasu a Salimu

6. Koľko podobenstiev sa spomína v Mt 13 kapitole?

a) 5
b) 10
c) 7

7. S akou žiadosťou išla matka Zebedejových synov za Ježišom?

a) aby im zveril na zemi nejaký úrad
b) aby jeden sedel v nebeskom kráľovstve po jeho ľavici a
druhý po pravici
c) nespomína sa nič o tom vo sv. písme

8. Koľko strieborných sľúbili Judášovi za zradu Ježiša?

a) 50
b) 25
c) 30

9. Akým znamením dal Judáš najavo veľkňazom že je to
Ježiš?

a) bozkom
b objatím
c) zakričal na neho Syn Dávidov si tu?

10. Koľko slov obsahuje najkratší Pavlov,list
Filoménovi?

a) 1000
b) 480
c) 335

Informácie o Peter Grobarčík

Obrázok používateľa Peter Grobarčík

Krátke info o sebe (nepovinné)

Telesné postihnutý mladý mladý človek ktorý miluje nášho Pána Ježiša Krista a túži ho stále hlbšie poznať a ohlasovať ľudom okolo seba aj prostredníctvom môjho blogu.

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu