Poľské samosprávy sa rozhodli pre bezprecedentné gesto – deklarujú odmietavý postoj k ideológii gender

Spoločnosť nielen v Slovenskej republike, ale aj v Poľsku a celej Európskej únii je posledné mesiace vystavená neuveriteľnému, stále sa stupňujúcemu tlaku na odbúranie „hodnotových stereotypov“ a presadenie tzv. „nových ľudských práv“. Najnovším príkladom toho je schválenie tzv. „Správy Lunacek“ o boji proti tzv. homofóbii... V prezentovanom boji za „rodovú rovnosť“ ide v podstate o úplné, zákonom vynútené, spochybnenie rodiny ako výlučného zväzku muža a ženy a rozklad základu každej zdravej spoločnosti. Ideové podhubie tohto nevídaného experimentu sociálneho inžinierstva a masového útoku na Stvoriteľom dané usporiadanie spoločnosti, v ktorej jej základnú bunku tvorí rodina, nachádzame v tzv. ideológii gender, ktorá je úzko spojená s ideológmi marxizmu. Genderizmus propaguje princípy a postoje, ktoré sú v úplnom rozpore so skutočnosťou a integrálnym chápaním ľudskej prirodzenosti. Tvrdí, že biologické pohlavie (muž či žena) nemá spoločenský význam a že dôležité je iba tzv. „kultúrne pohlavie“, ktoré si môže človek ľubovoľne modelovať a definovať, nezávisle na biologických podmienenostiach. Teda napríklad podľa toho, či sa dnes cítim byť mužom a zajtra sa budem cítiť ženou, podľa ľubovoľného definovania svojej sexuálnej orientácie, môžem ľubovoľne vstupovať do „manželstva“ s osobami ktoréhokoľvek pohlavia.

Politickým predvojom tohto „kultúrneho zápasu“ proti „skostnatelým katolíckym stereotypom“ a hlásnou trúbou genderizmu v Poľsku je strana smutne známeho poslanca Sejmu Janusza Palikota (pre viac informácii o tomto pánovi pozri môj blog tu):

.

Na bruselskými úradníkmi a následne centrálnou vládou vnucované opatrenia v prospech presadenia ideológie genderizmu na poli výchovy, vzdelávania a rozličných ďalších oblastí reagovali poľskí katolícki biskupi na sviatok Svätej Rodiny v uplynulom roku pastierskym listom, ktorý si môžete prečítať tu:

.

Pastiersky list vyvolal podobnú mediálnu hystériu, ako v prípade slovenského pastierskeho listu zo začiatku minuloročného adventu. Zaujímavé a paradoxné zároveň je, že pomyselnú pochodeň „osvieteného“ intelektuálneho boja proti často s takým zadosťučinením aj slovenskými médiami opakovanému stereotypu „tmárstva“ poľských kresťanov nevztýčili média cirkvi „prirodzene nepriateľské“, ale týždenník, ktorý bol kedysi pokladaný za tribúnu intelektuálnych elít poľskej spoločnosti – Tygodnik Powszechny . Napriek tomu, že redaktorky tohto kedysi katolíckeho týždenníka sa s veľkou vervou zúčastňovali v posledných týždňoch na rozličných debatách o genderizme, ich argumenty zrejme podľa reakcií prítomných i diskutujúcich v rozličných poľských internetových diskusiách presvedčili málokoho.
Zaujala ma však úplne iná skutočnosť, súvisiaca s danou témou. Volení zástupcovia viacerých poľských samospráv v uplynulých dňoch prijímali vyhlásenia, v ktorých odmietajú ideológiu gender na území svojich samosprávnych celkov ako ideológiu, ktorá má deštruktívny vplyv na zdravý vývoj detí a na celkovú morálnu kondíciu miestnej komunity. Deklarácie v tomto duchu adresované samosprávami ústredným orgánom štátnej správy v Poľsku pribúdajú každý deň. Informáciu o prvej takejto iniciatíve poľskej samosprávy - poslancov samosprávneho okresu Jawor v Dolnom Sliezsku nájdete na viacerých poľských spravodajských serveroch, napríklad aj tu:

.

Toto odvážne gesto poľských samospráv možno pokladať za skutočne bezprecedentné a zároveň ako možnosť účinného odmietania dôsledkov násilného presadzovania genderizmu v európskej spoločnosti. Veď práve v rukách samospráv je väčšina materských, základných i stredných škôl i väčšina zdravotníckych zariadení a kultúrnych ustanovizní.

Informácie o Dariusz Żuk-Olszewski

Obrázok používateľa Dariusz Żuk-Olszewski

Krátke info o sebe (nepovinné)

Blogujem pre Slovákov o "Polonia Christiana" - o Poľsku, Poliakoch, ich viere, histórii, súčasnosti...

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu