O satanistickom ľavicovom liberalizme

 #

Sloboda versus liberalizmus

O liberalizme, ktorý sa ponáša na iné totalitné ideológie som dávnejšie písal analýzu Sloboda versus liberalizmus.

Zdá sa mi, že ľudská podstata tejto úvahy je aktuálna aj v prípade tohoto vami spomínaného liberalizmu.
Vyberiem aspoň základnú myšlienku:
Podľa pravidiel slovenského pravopisu to, čo v ideológii socializmu pramení a čo sa z nej odvodzuje, nazývame socialistické, nie sociálne. Od slova komunizmus odvodíme komunistické, nie komunálne. Rovnako by sme to, čo pramení v ideológii liberalizmu a čo sa z nej odvodzuje, mali nazývať liberalistické, nie liberálne.

Krátky slovník slovenského jazyka pozná dva významy prídavného mena liberálny: 1. – založený na liberalizme, 2. – znášanlivý, zmierlivý, slobodomyseľný. Tieto dva významy sa môžu osudovo rozchádzať. Nejasnosť v chápaní, ktorý z týchto významov slova liberálny má rečník na mysli, plodí zbytočné zmätky, nedorozumenia a konflikty. Prax potvrdila, že zámena významov slova liberálny môže mať zavádzajúci účinok i vtedy, keď rečník nemal úmysel poslucháča manipulovať. Rozličným ľuďom trvá rôzne dlho, kým si túto skutočnosť uvedomia – zvlášť, ak sa z dejín nepoučili.
...
nie všetko liberálne je slobodné – práve preto, že to vlastne nie je liberálne, ale liberalistické. Samo uzurpovanie monopolu na slobodu a jej výklad je v príkrom rozpore so slobodou, je neliberálne. ...

Konanie liberalistov v mene slobody stotožnenej s liberalizmom sa tak nie zriedka obracia proti slobode ostatných, ktorým vnútia následky za nedodržanie zmluvy alebo náklady na vyrovnanie sa s následkami slobodného konania liberalistov. Ak to ostatní nechcú znášať, liberalisti ich označia za nepriateľov slobody (najlepšia obrana monopolu na slobodu je útok).
atď. ...
Pozdravujem!

 

Informácie o Igor Barták

Obrázok používateľa Igor Barták

Krátke info o sebe (nepovinné)

Píšem, lebo v tom vidím zmysel. Má to zmysel, ak Boh existuje. Ak by Boh neexistoval, najrozumnejším riešením by bolo čo najskôr dosiahnuť oslobodzujúcu neexistenciu, lebo ako aj Biblia hovorí, každý deň má dosť svojho trápenia. Verím však, že Boh existuje a namiesto absurdného nezmyselného života v tomto svete tu máme možnosť zažiť odpornosť sveta bez Boha, zmysluplnosť utrpenia a zároveň zmysluplný život, ktorého cieľom je zažívať úžasnú Božiu lásku. Verím, lebo indície nachádzajúce sa vo svete okolo nás naznačujú, že neveriť v Boha je bláznovstvo... http://www.christ-net.sk/node/345

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu