Aj to sa nás týka: Týranie zvierat – Video


Jav veľmi rozšírený – mučenie zvierat, používanie ich na rôzne pokusy, trápenie zvierat v rôznych chovoch, kde musia prežívať v ťažkých podmienkach na malom priestore, kde neraz zvieratá zomierajú na následky vážnych zranení spôsobených vykrmovaním rastovými hormónmi s následkom, že ich končatiny nedokážu udržať váhu tela - lámu sa im kosti a pod. Zvieratá sťahované z kože zaživa alebo brutálne zabíjané a to všetko len kvôli ich kožušine. Je toho iste oveľa viac. Boh nám dal zvieratá, aby nám mohli slúžiť. Tiež však chce, aby sme s nimi narábali dobre a aby sme sa voči celej prírode správali zodpovedne. Preto by sme ako kresťania nemali brať na ľahkú váhu ani to čo sa deje s prírodou, ktorú nám daroval Boh, a ktorú máme zodpovedne spravovať.

K tomu, že chov zvierat v zlých podmienkach sa neustále rozširuje prispieva vysoká konzumácia mäsa, holdovanie noseniu výrobkov z kožušín, prípadne kupovanie drogérie a liekov, ktoré sú testované na zvieratách.
Preto pokiaľ je to v našich silách, mali by sme na tieto veci upozorňovať aj naše okolie a sami by sme sa mali zaujímať o to čo kupujeme a čo jeme a v rámci možností by sme sa mali vyhýbať akejkoľvek podpore násilia aj na zvieratách.
Niekto by možno povedal, že u nás sa takéto veci nedejú. To by som skôr nazval nevedomosťou. Ako to asi vyzerá aj v slovenských chovoch a v rôznych poľnohospodárskych podnikoch, keď tam tiež ide v prvom rade vo väčšine prípadov o zisk a robia tam ľudia, ktorí sa inde neuplatnili? Nedávno som mal rozhovor s jednou pani, ktorá pracovala na družstve, kde bola vedúcou zamestnankyňou. Hovorila, že sa týranie zvierat u nich zo strany zamestnancov vyskytovalo, ale že ona, pokiaľ o tom vedela, to trestala (finančne a pod.). Prípady zlých podmienok, v ktorých žije napr. hydina vo veľkochovoch aj u nás sú známe i zo správ v televízii. Raz mohli slovenskí diváci dokonca vidieť, ako to vyzerá, keď havaruje kamión s kurčatami a usilovní zamestnanci začnú prekladať debničky so živými zvieratami spôsobom “a la hod do diaľky”.
Situáciu v tom ako sa narába nielen vo svete, ale aj u nás so zvieratami by som označil ako dosť vážnu a znepokojujúcu.
Popri tom všetkom je ale dobré nezabúdať, že nie utrpenie je najväčším zlom, ale hriech.

Videá (nie vhodné pre deti a citlivejšie povahy): tu

Odkaz na súvisiaci článok.

Informácie o Igor Barták

Obrázok používateľa Igor Barták

Krátke info o sebe (nepovinné)

Píšem, lebo v tom vidím zmysel. Má to zmysel, ak Boh existuje. Ak by Boh neexistoval, najrozumnejším riešením by bolo čo najskôr dosiahnuť oslobodzujúcu neexistenciu, lebo ako aj Biblia hovorí, každý deň má dosť svojho trápenia. Verím však, že Boh existuje a namiesto absurdného nezmyselného života v tomto svete tu máme možnosť zažiť odpornosť sveta bez Boha, zmysluplnosť utrpenia a zároveň zmysluplný život, ktorého cieľom je zažívať úžasnú Božiu lásku. Verím, lebo indície nachádzajúce sa vo svete okolo nás naznačujú, že neveriť v Boha je bláznovstvo... http://www.christ-net.sk/node/345

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu