Ako počuť Boha

Boh k nám dennodenne hovorí.
Hovorí aj vtedy, keď si my myslíme, že mlčí.
Počujeme to?
Aby sme mohli kladne odpovedať na túto otázku, prichádza k nám na pomoc Pete Greig s ďalšou svojou knihou s jasným a konkrétnym názvom Ako počuť Boha, ktorú vydalo kresťanské vydavateľstvo Kumran.sk.
,,Chcete rásť v schopnosti rozlišovať Boží hlas, pretože si uvedomujete, že práve ona je kľúčom k všetkému ostatnému v kresťanskom živote a bez nej sú reči o opravdivom vzťahu s Bohom založenom na vzájomnej komunikácii prázdne.“
Áno, aby sme mali s druhým človekom vzťah, potrebujeme s ním byť, rozprávať sa s ním, počúvať ho. A aby sme mali skutočný vzťah s Bohom, potrebujeme robiť to isté. A tak, ako je to niekedy náročné realizovať v našich každodenných vzťahoch, môže to byť ťažké aj vo vzťahu s Bohom. Preto sa nebojme vziať na pomoc, poučenie a hlavne na povzbudenie i túto knihu.
Sám autor nám na začiatku knihy dáva návod, ako ju prečítať za päť minút. Ale myslím si, že aby mohli jej slová preniknúť do nášho života, je potrebné sa do nej hlboko začítať. Ale nebojte sa. Ako uvádza sám autor – je to ,,jednoduchý sprievodca pre obyčajných ľudí“. Teda pre nás, pre teba i pre mňa.
Kniha Ako počuť Boha je rozdelená do dvoch hlavných častí.
Tá prvá má názov ,,Božie slovo“ a Pete nás v nej prevedie tromi spôsobmi, ktorými sa nám Boh môže prihovárať – cez Bibliu, v modlitbe s Božím slovom (formou lectio divina) a prostredníctvom proroctva.
,,Boží šepot“ – to je názov druhej časti, v ktorej sa presunieme od Božieho slova (Boží hlas, ktorý k nám prichádza zvonka) k Božiemu šepotu (Boží hlas, ktorý vychádza zvnútra). Pete nás v nej hneď na začiatku prevedie príkladmi z Biblie, aby sme videli, aké je ľahké prepočuť tichý, krehký hlas Stvoriteľa. Takým najzreteľnejším príkladom sú hlavne emauzskí učeníci, ktorým tiež trvalo dlhšie, kým spoznali Pána Ježiša. Práve príbeh o emauzských učeníkoch sa vinie celou knihou a na príklade skúsenosti týchto dvoch učeníkov nám Pete Greig často objasňuje ako zachytiť Boží hlas a čomu sa vyvarovať, aby sme ho neprepočuli. Ale nezachytením Božieho hlasu to nekončí! Možno budeme prekvapený, ale Boh k nám hovorí i cez sny, cez podvedomie, cez komunitu, stvorenie a kultúru.
,,Pri správnom rozlišovaní kultúry, v ktorej žijeme, sa musíme vracať k Božiemu slovu v Písme, v spoločenstve s inými kresťanmi a v osobnom stretnutí s Kristom. Iba tak sa pri rozlišovaní vyhneme omylom a nebudeme sa v zmýšľaní prispôsobovať tomuto svetu.“
Áno, práve k tomu nám jej autor chce pomôcť. Viac vnímať hlas Boha ako hlas sveta, v ktorom žijeme a ktorý nás chce často pohltiť, vtiahnúť do seba.
,,Táto kniha bola kráčaním po ceste do Emauz….“
A môže byť aj tvojím kráčaním po ceste pozornejšieho počúvania Božieho hlasu v tvojom živote, ak ju vezmeš do rúk a začítaš sa do nej.
Pete Greig je jedinečným autorom, ktorý ťa svojím spisovateľským talentom vtiahne do hlbín počúvania Boha. Málokto vie tak ako on spojiť príbehy zo Svätého písma, vysvetliť ich a doplniť konkrétnymi povzbudivými príbehmi z jeho života alebo zo života jeho priateľov a známych. A tak to nie je o teórií, ktorá nám pomôže lepšie počuť hlas Boha. Je to o konkrétnom, tvojom živote s Bohom. Na konci každej kapitoly sú praktické cvičenia, ktoré nám pomôžu vyskúšať v realite nášho života to, o čom sme teoreticky prečítali.
A tak je práve kniha ,,Ako počuť Boha“ tým dielkom, ktoré môže každému veriacemu prakticky pomôcť v počúvaní tichého Božieho hlasu v tomto hlučnom svete.
Knihu si môžete zakúpiť na
https://www.kumran.sk/o-modlitbe/24629-ako-pocut-boha.html
Táto recenzia bola napísaná vďaka službe
https://www.storpic.com/

Informácie o Ivana Gabrišová

Obrázok používateľa Ivana Gabrišová

Krátke info o sebe (nepovinné)

Som študentka KU v Ružomberku, odbor špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých, teraz štvrtým rokom. Mám rada všetko krásne, predovšetkým deti, prírodu, dlhé teplé dni, turistiku a spoločenstvo dobrých ľudí.

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu