Ekumenické večery 2006-2007

Mnohým veriacim z Bratislavy a okolia netreba veľmi predstavovať Ekumenické večery v Quo Vadis (každý prvý pondelok v mesiaci), ktoré sú organizované Radou pre napomáhanie jednoty kresťanov Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy pri KBS (RPNJK B-TD KBS).

V rámci týchto večerov odznievajú prednášky zástupcov jednotlivých denominácií, pričom tieto prednášky vychádzajú z Biblických textov k Ekumenickej charte (Ekumenická charta pre spoluprácu medzi cirkvami v Európe medzi Európskou komisiou biskupských konferencií [CCEE] a Konferenciou európskych cirkví [CEC]).

Kedže viacerí prednášatelia pripravili svoje príspevky aj v elektronickej podobe, dovoľujeme si Vám ich - vďaka láskavosti RPNJK B-TD KBS - ponúknuť na prevziatie vo formáte pdf:

4. septembra 2006
Spolu sme povolaní k jednote vo viere
Eva Guldánová, ERC; Terézia Lenczová, RPNJK B-TD KBS

2. októbra 2006
Spoločne hlásať evanjelium
Daniel Pastirčák, Cirkev Bratská

6. novembra 2006
Ísť jeden druhému v ústrety
Ján Szöllös, Bratská jednota Baptistov

4. decembra 2006
Konať spoločne
Konať spoločne - prezentácia
Oľga Auchenbach, Evanjelická cirkev a.v.

15. januára 2007
Modliť sa spolu
Mgr. Štefan Šák, PhD., Pravoslávna cirkev

5. marca 2007
Prispieť k formovaniu Európy
Doc. Imrich Pereš, Kresťanská reformovaná cirkev

14. mája 2007
Chrániť stvorenie
Ján Szöllös, Bratská jednota Baptistov


Informácie o Peter Šantavý

Obrázok používateľa Peter Šantavý

Krátke info o sebe (nepovinné)

Jeden z tých, ktorí stoja za Christ-Net.Sk...

Creative Commons License
Moje príspevky sú zverejnené pod všeobecnou verziou licencie
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, ktorá je určená pre slobodné zdieľanie a používanie informácií.

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu