Vnášajme do sveta pohľad nádeje – z homílie pápeža v 5. svetový deň chudobných