Špiritualita

Špiritualita a duchovný život.

Veľký Piatok

Ježišovi zvliekli šaty a obliekli mu šarlát, aby ho mohli ešte viac zosmiešniť. Chceli mu zobrať i to posledné, čo mal – ľudskú dôstojnosť. On však mlčky a v tichosti znáša potupu a posmech... Ježiš, ktorého oberajú o jeho dôstojnosť, chce aj týmto posmievačom darovať večný život, chce im darovať seba samého. Keď oni berú, on sa chce ešte viac rozdať.
„Ďakujem Bohu, že sa ku mne stále skláňa, aby mi niečo zobral,“ vyznáva sv. Matka Tereza.

pozvánka do novény pred sviatkom Božieho milosrdenstva

Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva pozýva do novény pred sviatkom Božieho milosrdenstva. Začína sa v Piatok utrpenia Pána (na Veľký piatok).

Pán Ježiš prosil sv. Faustínu, aby sa takto pripravila na deň, v ktorom uctievame Boha v tajomstve jeho nepochopiteľného milosrdenstva. V tejto novéne udelím dušiam všetky milosti (Den. 796), prisľúbil Ježiš Apoštolke svojho milosrdenstva. Novéna pozostáva z modlitby korunky Božieho milosrdenstva počas deviatich dní.

Čo znamená byť kresťanom

Podobne ako bohatý brat berie na seba dlhy svojho brata, ktorý zbankrotoval, tak aj náš Pán vzal na seba všetky nezhody a disharmóniu, všetky hriechy a viny človeka tak, akoby bol sám vinný.

kardinál Raniero Cantalamessa 22. 3 .2024:„Ja som Cesta, Pravda a Život“

...Našepkávač je v divadle ukrytý za výklenkom a pre divákov je neviditeľný: rovnako ako Duch Svätý, ktorý všetko osvetľuje, ale zostáva neviditeľný a akoby v zákulisí. Našepkávač hovorí slová šepotom, aby ho diváci nepočuli, a Duch tiež hovorí „šepotom“, potichu. Na rozdiel od ľudského našepkávača však nehovorí k ušiam, ale k srdcu; nenaznačuje slová evanjelia mechanicky, akoby podľa scenára, ale vysvetľuje ich, prispôsobuje, aplikuje na situácie.

Samozrejme, hovoríme o „vnuknutiach Ducha“, o takzvaných „dobrých vnuknutiach“. Vernosť týmto vnuknutiam je najkratšia a najistejšia cesta k svätosti. Na začiatku nevieme, aká je to svätosť, ktorú Boh od každého z nás konkrétne chce; Boh sám ju pozná a zjavuje nám ju v priebehu cesty. Preto nestačí mať jasný program dokonalosti a potom ho postupne realizovať. Neexistuje identický model dokonalosti pre každého. Boh nerobí svätých v sériách, nemá rád klonovanie. Každý svätec je novým vynálezom Ducha. Boh môže od jedného žiadať opak toho, čo žiada od iného. Z toho vyplýva, že na dosiahnutie svätosti sa človek nemôže jednoducho riadiť všeobecnými pravidlami, ktoré platia pre všetkých. Musí tiež pochopiť, čo Boh žiada od neho a iba od neho.

Kráľovia „hľadači“

Zvykli sme si písať pred dátum svojho narodenia hviezdičku, a možno netušíme, kde sa to vzalo.

Patrón na nový rok

Každoročne vo všetkých kláštoroch Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva prebieha losovanie patróna. Svätá sestra Faustína pripisovala tomuto losovaniu veľký význam. Očakávala pomoc z neba práve vďaka patrónovi, ktorého si vylosovala. Od 1. januára si môžete vylosovať svojho osobného patróna na nový rok 2024. Na našej webstránke bude v ľavom dolnom rohu pre vás pripravená nová záložka, aby ste si aj vy mohli vylosovať svojho patróna na celý nový rok.

Veľkosť a bieda človeka, paradox Pascalovej myšlienky

...Večná otázka „Čo je človek?“

Svätý Otec František pripomína, že Pascal od detstva a počas celého svojho života „hľadal pravdu“ a rozumom „sledoval jej znaky, najmä v oblasti matematiky, geometrie, fyziky a filozofie“. „Už v mladom veku urobil mimoriadne objavy“, ale neuspokojil sa a v storočí veľkého vedeckého pokroku, „sprevádzaného rastúcim duchom filozofickej a náboženskej skepsy“, sa Blaise Pascal „prejavil ako neúnavný hľadač pravdy“, vždy „nepokojný“, priťahovaný „novými a ďalšími obzormi“. Preto nedokázal umlčať prastarú otázku v ľudskej duši, o ktorej píše žalmista: „Čože je človek, že naň pamätáš, syn človeka, že sa ho ujímaš?“ „Nič v porovnaní s nekonečnom, celok v porovnaní s ničím,“ píše v meditácii zaznamenanej v jeho zbierke Pensieri - „posmrtne vydaných fragmentov, ktoré sú poznámkami alebo náčrtmi filozofa oživeného teologickým projektom“.

Príspevky na blogu