Webpriestor v rámci platformy Christ-Net.Sk

Občianske združenie Christ-Net.Sk v rámci svojich aktivít ponúka webpriestor pre rôzne kresťanské projekty a weby.
Technologická platforma Christ-Net.Sk je dobrovoľnícky projekt, nie profesionálny webhosting. Svoje služby ponúkame bezplatne v našom voľnom čase a len s technickými možnosťami, ktoré máme, v dobrej vôli pomôcť tým kresťanským webovým projektom, ktoré o to majú záujem a ktorým ponúkaný rozsah služieb vyhovuje.

Zriadenie webpriestoru je realizované v nasledovných oblastiach:

Fara.Sk - webpriestor pre weby slovenských farností
Fara.Sk je projekt Christ-Net.Sk, v rámci ktorého si môžu jednotlivé katolícke farnosti vytvoriť a prevádzkovať svoje vlastné internetové prezentácie;

Rehola.Sk - webriestor pre weby slovenských reholí
Rehola.Sk je projekt Christ-Net.Sk, v rámci ktorého si môžu jednotlivé katolícke rehoľné spoločenstvá, inštitúty zasväteného života a komunity vytvoriť a prevádzkovať svoje vlastné internetové prezentácie;

Rôzne kresťanské webové projekty a prezentácie na internete
Ide o kresťanské projekty rôzneho zamerania a rozsahu. Ak tieto projekty nepredstavujú pre Christ-Net.Sk zvýšené náklady spojené s prípravou, realizáciou a prevádzkou, zriadenie a prevádzkovanie webpriestoru je bezplatné (v ostatných prípadoch prosíme o podporu našich aktivít a služieb).

Oficiálne stránky rôznych subjektov Katolíckej cirkvi na Slovensku
Stránky KBS, Tlačovej kancelárie KBS, viacerých diecéz, diecéznych i celoslovenských projektov.

Podmienky využívania služieb zriadenia a prevádzkovania webpriestoru Christ-Net.Sk

Podmienky, za ktorých sú webpriestorové služby ponúkané, sú uvedené na stránke Podmienky zriadenia a prevádzkovania webpriestoru Christ-Net.Sk.

Podpora Christ-Net.Sk

Služby zriadenia a prevádzkovania webpriestoru realizuje združenie Christ-Net.Sk ako jednu z aktivít obsiahnutých v rámci svojho pôsobenia ("...prispievať k využívaniu informačných technológií pre rozvoj života viery kresťanov a pre budovanie Božieho kráľovstva" - viď O Christ-Net.Sk).

Keďže dielo je realizované zo sponzorských darov a z vlastných prostriedkov členov združenia, aj v rámci stránok o webpriestore by sme chceli poprosiť o Vašu podporu: predovšetkým v modlitbe a žehnaní tomuto dielu, prípadne - ak je Vám to možné - aj drobným sponzorským príspevkom.

Informácie o Administrator

Obrázok používateľa Administrator

Krátke info o sebe (nepovinné)

Informácie o portáli Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu

 • 18.11.2014 - 08:55
  Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a ...
 • 14.11.2014 - 07:33
  Žijem (roky) na tomto svete a nosím v sebe mylné predstavy. Dôvod je jednoduchý: nikto mi...
 • 12.11.2014 - 16:33
  Popri Lidli prechádzala pani s dvomi deťmi vo veku asi 10 rokov. Kráčala krívajúc popred moje auto...
 • 06.11.2014 - 08:09
  V kostole sme sa stretli celkom „náhodou“. Obidvaja s fotoaparátom v ruke. Mirko (reštaurátor)...
 • 05.11.2014 - 07:32
  Dostala som aktuálnu fotografiu nášho prváka. Aj fotografi sa totiž úspešne prispôsobili dobe.
 • 03.11.2014 - 08:11
  V strede cintorína stojí vysoký kríž. Pri ňom horia náhrobné kahance. V tomto novembrovom čase je...
 • 31.10.2014 - 08:05
  Nikomu nezlepší náladu, keď ju nájde vo vyupratovanom byte. Ak sa však hojdá vo vetre medzi...
 • 30.10.2014 - 12:53
  Priateľka mi počas telefonátu povedala, že bola u zubára. Dostala injekciu na umŕtvenie no prestala...
 • 30.10.2014 - 08:47
  Súmernosť, úhľadnosť, nevšednosť sú slová, ktoré patria ku charakteristike krásy. Ale keď človek...
 • 29.10.2014 - 08:26
  Pestrofarebné letné kvety dávno odkvitli a asi si už na ne nikto ani nespomenie.