Slobodný softvér

Abstrakt

Myšlienka slobodného softvéru vyviera z hlboko zakorenenej túžby v človeku po slobode - v konaní, myslení i narábaní s prostriedkami jeho každodennej potreby.

Slobodný softvér (free software) je vecou slobody, nie ceny. To znamená chápanie free v spojení free speech (slobodný prejav) a nie ako free beer (pivo zadarmo).
Slobodný sofvér je softvér publikovaný s takou licenciou, ktorá mi dáva štyri základné slobody pre všetkých používateľov softvéru:
• sloboda používať program na akýkoľvek účel (sloboda 0);
• sloboda študovať, ako program pracuje a možnosť prispôsobiť ho svojim potrebám. Predpokladom k tomu je slobodný prístup k zdrojovému kódu (sloboda 1);
• sloboda redistribuovať kópie na pomoc svojmu okoliu (sloboda 2);
• sloboda rozširovať iným svoje modifikácie programu pre prospech celej komunity (sloboda 3). Predpokladom k tomu je slobodný prístup k zdrojovému kódu.

Uvedené v podstate znamená slobodu akokoľvek so softvérom narábať - použiť na ľubovoľný počet počítačov za ľubovoľným účelom použitia, nakopírovať priateľom, resp. slobodne ho distribuovať, poznať jeho vnútornú štruktúru, môcť ho modifikovať a tieto modifikácie zverejňovať, atď.
Len v jednom som obmedzený - nesmiem mu vziať slobodu. To znamená, že slobodný softvér, resp. to, čo na ňom zmodifikujem nesmiem dať pod licenciu, ktorá by bránila ho ďalej distribuovať a používať podľa vyššie uvedených princípov1.

Slobodný neznamená automaticky zadarmo: v rámci uvedenej slobody sa môžem rozhodnúť, či softvér ponúkam zadarmo, resp. za úplatu. Vo väčšine prípadov je obchodný model slobodného softvéru postavený na pridanej hodnote zo služieb a s ním spojených inštalácií, konfigurácií i outsourcingu. Dôkazom funkčnosti aj tohto obchodného modelu sú také firmy ako IBM, Red Hat, Novell, atď.

Slobodný softvér sa zvykne nazývať - i napriek maličkým nuansám vo významoch - týmito anglickými názvami: Free Software, Software Libre a tiež Open Source, resp. spoločnou skratkou FOSS (Free and Open Source Software). Jednotlivé názvy odzrkadľujú určité rozdiely, ktoré sú definované licenciami, pod ktorými je slobodný softvér vydávaný1.

Slobodný softvér na webe

Základné informácie o slobodnom softvéri sú uvedené na stránkach GNU a The Open Source Initiative.

Slovenský preklad Všeobecnej verejnej licencie GNU - GNU General Public Licence (GNU GPL) sa nachádza na stránke gpl.sk.

Komplexný portál slobodného softvéru (nielen) pre školy je možné nájsť na stránkach sospreskoly.org.

Na internete je možné nájsť veľa ďalších stránok, ktoré sa venujú slobodnému softvéru.

Operačné systémy

Nielen jednotlivé programy, ale aj celé operačné systémy sú vytvárané a distribuované ako slobodný softvér. Z najznámejších môžeme uviesť GNU/Linux a FreeBSD/OpenBSD/PC-BSD.

Pre desktopové použitie (pracovné stanice, notebooky, bežné PC) doporučujeme niektorú z nasledovných distribúcií GNU/Linux:
   Ubuntu
   Fedora
   OpenSUSE
   Mandriva
   Linux Mint

Upozornenie: GNU/Linux je operačný systému unixového typu, takže spôsob práce s ním je vo viacerých aspektoch odlišný od spôsobu práce s operačnými systémami MS Windows. Preto po predchádzajúcom používaní MS Windows prechod na tento typ operačného systému vyžaduje určitú trpezlivosť a vytrvalosť. Ale výsledok stojí za to:-)

Učebnicu základov práce s operačným systémom GNU/Linux môžete nájsť na stránkach abclinuxu.cz.

Kancelárske balíky

Jedným z najdôležitejších prvkov programového vybavenia počítača je balík kancelárskych programov. Alternatívou k MS Office sú kvalitné open source balíky LibreOffice a OpenOffice.org, ktoré v sebe zahŕňajú textový editor (Writer namiesto MS Word), tabuľkový kalkulátor (Calc namiesto MS Excel), program na tvorbu prezentácií (Impress namiesto MS PowerPoint), databázový program (Base namiesto MS Access), ďalej programy Draw na kreslenie a Math na editáciu a vkladanie rovníc, resp. matematických výrazov.

LibreOffice a OpenOffice.org v svojich najnovších verziách používajú ako svoj natívny formát na ukladanie dokumentov XML štandard OpenDocument 1.x (jednotlivé verzie tohoto formátu sú medzinárodne štandardizované a vo viacerých krajinách sa nachádajú v procese prijímania ako oficiálneho formátu pre ukladanie dokumentov štátnej správy). Samozrejme - okrem iných formátov - dokážu nielen načítať, ale aj ukladať dokumenty, tabuľky a prezentácie i v rozšírených formátoch kancelárskeho balíka MS Office, t.j. v natívnych doc, xls a ppt a aj v novom formáte OpenXML.

Bližšie informácie o kancelárskom balíku LibreOffice je možné násť na týchto stránkach:
Oficiálne stránky LibreOffice

Bližšie informácie o kancelárskom balíku OpenOffice.org je možné násť na týchto stránkach:
Oficiálne stránky OpenOffice.org
OpenOffice.cz - stránky českých a slovenských používateľov
Slovenské stránky OpenOffice.org

Kancelárske balíky LibreOffice a OpenOffice.org sú zadarmo a je ich možné stiahnuť na vyššie uvedených stránkach.
Mimo to väčšina distribúcií GNU/Linux umožňuje stiahnuť a nainštalovať LibreOffice alebo OpenOffice.org pomocou svojho inštalačného/aktualizačného nástroja (apt, yum, yast, up2date,...).

Komunikácia a internet

Na prezeranie www stránok môžeme doporučiť prehliadač Firefox. Informácie o tomto prehliadači je možné nájsť na nasledovných stránkach:
Oficiálne stránky Mozilla Foundation
Slovenské stránky Mozilla Foundation

Firefox je slobodný softvér a je zadarmo. Firefox je možné stiahnuť na vyššie uvedených stránkach.
Mimo to väčšina distribúcií GNU/Linux umožňuje stiahnuť a nainštalovať Firefox pomocou svojho inštalačného/aktualizačného nástroja (apt, yum, yast, up2date,...).

Vzhľadom na miestami až agresívnu podporu LGBTI viacerými predstaviteľmi a komunitou Mozilla Foundation, ktorá stojí za vývojom prehliadača Firefox, tento prehliadač nedoporučujeme.

Okrem Firefoxu existujú aj iné, či už slobodné alebo bezplatné prehliadače (Safari, Opera, Chrome, ...). Pri výbere prehliadača si treba zvážiť bezpečnosť, hodnoty slobodného softvéru i súkromie, teda atribúty, v ktorých sa jednotlivé prehliadače dosť odlišujú.

Evolution je vynikajúci program pre GNU/Linux, ktorý v sebe integruje poštového klienta, správu kontaktov a kalendár. Funkcionalitou je ekvivalentný s programom MS Outlook, dokonca ho dokáže nahradiť aj ako workgroup klient pre prepojenie s MS Exchange servrom. Viac informácií o ňom môžete nájst na stránke:
   Informácie o Evolution na Gnome.org
Väčšina distribúcií GNU/Linux umožňuje stiahnuť a nainštalovať Evolution pomocou svojho inštalačného/aktualizačného nástroja (apt, yum, yast, up2date,...).

Thunderbird je kvalitný poštový klient. Je zadarmo a stiahnuť si ho môžete na vyššie uvedených stránkach Mozilla Foundation, aj keď v súčasnosti už nepatrí pod správu tejto organizácie a vyvýja sa samostatne.
Mimo to väčšina distribúcií GNU/Linux umožňuje stiahnuť a nainštalovať Thunderbird pomocou svojho inštalačného/aktualizačného nástroja (apt, yum, yast, up2date,...).

Operačné systémy unixového typu majú tradične veľmi silnú podporu pre prácu v textovom režime. Všetky uvedené distribúcie GNU/Linux umožňujú nainštalovať, resp. doinštalovať priamo z distribučných médií a kanálov základné programy pre prácu s internetom v textovom režime - napr. lynx, resp. novší links ako prezerač stránok a mutt ako poštový klient.

Komunikátory, napr. Gaim, Kopete, Pidgin, atď., bližšie neuvádzame (ani ďalej ako freeware), aj keď je ich možné v rámci GNU/Linux priamo v distribučných inštaláciách nainštalovať, resp. stiahnuť inštalačné súbory pre MS Windows.

Grafické programy

GIMP (GNU Image Manipulation Program) je kvalitný a mocný nástroj na prácu s grafikou, fotografiami, atď. Čo v súčasnosti asi najviac bráni jeho rozšíreniu je skutočnosť, že má náročné a nie celkom intuitívne ovládanie. Viacero informácií o ňom môžete nájsť na nasledovných stránkach:
Oficiálne stránky GIMP

GIMP je zadarmo a je ho možné stiahnuť na týchto stránkach:
GIMP pre MS Windows
GIMP pre Mac OS X
GIMP pre GNU/Linux a Unix
Mimo to väčšina distribúcií GNU/Linux umožňuje stiahnuť a nainštalovať GIMP pomocou svojho inštalačného/aktualizačného nástroja (apt, yum, yast, up2date,...).

Krita je aplikácia určená na kreslenie a editáciu obrázkov v rámci kancelárskeho balíka KOffice, ktorý - analogicky k OpenOffice.org - je slobodným kancelárskym balíkom určeným pre grafické prostredie KDE systémov GNU/Linux.
Krita v sebe zahŕňa nielen jednoduché kresliace vlastnosti pre bežných užívateľov, ale aj špičkové vlastnosti, ako napr. podpora 16bitovej hĺbky, CMYK a OpenEXR HDR obrázky.
Informácie o tomto programe nájdete na nasledovných stránkach:
Oficiálne stránky Krita

Blender je mocný nástroj pre trojrozmerné modelovanie, animáciu, rendering, postprodukčné a interaktívne úpravy i kreácie a prehrávanie.
Informácie o tomto programe nájdete na nasledovných stránkach:
Oficiálne stránky systému Blender

Tux Paint je veľmi vydarený kresliaci program pre deti, ktorý je možné využiť pri práci s menšími deťmi. Informácie o tomto programe nájdete na nasledovných stránkach:
Oficiálne stránky Tux Paint

Ak hľadáte programy na prezeranie a správu obrázkov, či galérií, v GNU/Linux bývajú štandartnou súčasťou najrozšírenejších grafických prostredí - GNOME a KDE. Pre MS Windows uvádzame jeden program nižšie na tejto stránke v kategórii freeware.

Multimédiá

Audacity je program na editovanie zvuku, ktorý dokáže nahrávať, prehrávať a mixovať zvuky, a tiež aplikovať rozličné efekty a filtre. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke projektu:
Oficiálne stránky Audacity

VLC Media Player je multimediálny prehrávač, ktorý okrem štandartných audio a video formátov (včítane titulkov) si poradí aj so streamovaným videom. Umožňuje dokonca vytvorenie vlastného stream servra v unicast, multicast, IPv4 nebo IPv6. Vzhľadom k nízkym softvérovým nárokom je vhodný aj ako prehrávač pre staršie modely počítačov.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke projektu:
Oficiálne stránky VLC

Xine je multimediálny prehrávač CD, DVD a VCD. Taktiež prehráva multimediálne súbory vo formátoch AVI, MOV, WMV a MP3, či už z lokálnych diskov, ale aj priamo z internetu. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke projektu:
Oficiálne stránky Xine

Media Player Classic je multimediálny prehrávač pre MS Windows, ktorý podporuje prehrávanie DVD, titulky u AVI súborov, formáty QuickTime a RealVideo.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke projektu:
Oficiálne stránky MPC

Ak hľadáte programy na prezeranie a správu obrázkov, či galérií, v GNU/Linux bývajú štandartnou súčasťou najrozšírenejších grafických prostredí - GNOME a KDE. Pre MS Windows existuje viacero kvalitných programov z kategórie freeware.

Podporné programy a systémové nástroje

Pre GNU/Linux sú mnohé a kvalitné programy z tejto kategórie štandartnou súčasťou jednotlivých ditribúcií, takže ich nájdete priamo na inštalačných CD, resp. sú doinštalovateľné cez inštalačné nástroje konkrétnych distribúcií.

Pre MS Windows a Mac OS X je väčšina týchto nástrojov distribuovaná ako platený softvér alebo freeware. Ako slobodný softvér pre MS Windows je to napr:

VeraCrypt: softvér na šifrovanie diskov počítača (multiplatformný: MS Windows, Mac OS X, GNU/Linux).
Oficiálna stránka VeraCrypt

7-zip: archivačný a komprimačný program, ktorý zvláda veľa formátov (7zip, zip, cab, rar, arj, gzip, bzip2, tar, cpio, rpm, deb...).
Oficiálna stránka 7-zip

KeePass: manažér hesiel - program na ukladanie hesiel v zašifrovanej (AES a Twofish) podobe (multiplatformný: MS Windows, Mac OS X, GNU/Linux, J2ME, PocketPC, BlackBerry, Andoid, Maemo,...).
Oficiálna stránka KeePass

Informácie o ďalších multiplatformných správcoch hesiel sú uvedené na blogu pracovníkov CZ.NIC (v angličtine).

AES Crypt: program na šifrovanie súborov, ktorý je založený na priemyselnom štandarde AES a využíva silné 256-bitové šifrovanie. (multiplatformný: MS Windows, Mac OS X, GNU/Linux, Java).
Oficiálna stránka AES Crypt

Notepad2: náhrada za Notepad z MS Windows s mnohými vylepšeniami.
Oficiálna stránka Notepad2

XPY: program na nastavovanie niektorých bezpečnostných parametrov a vypnutie nepotrebných funkcií v MS Windows.
Oficiálna stránka XPY

TestDisk: softvérový nástroj na obnovu dát z poškodených partícií diskov, obnovu zavádzacích sektorov a zmazaných súborov. Podporuje veľké množstvo súborových systémov a beží na všetkých bežných platformách operačných systémov.
Oficiálna stránka TestDisk

A mnohé ďalšie...

Freeware

Okrem spomenutého slobodného softvéru (na tejto stránke sme uviedli len zlomky z existujúcich niekoľkých desiatok tisíc slobodných softvérov) existuje ešte mnoho programov, ktoré síce nespĺňajú kritériá slobodného softvéru (nie sú distribuované pod touto licenciou), ale sú zadarmo (prípadne aspoň jedna z ponúkaných verzií) a môžu poslúžiť pri bežnej práci, resp. ako náhrada za iné produkty ušetriť finančné prostriedky. Tieto programy sú dostupné na internete pod názvami freeware a public domain.

Upozornenie: pri používaní softvéru typu freeware a public domain treba zachovať opatrnosť a neinštalovať softvér z nedôveryhodných zdrojov, pri ktorých môže byť bezplatný softvér zámerne infikovaný škodlivým kódom.

Odkazy na bezplatné programy z oblasti počítačovej bezpečnosti (antovírové/antimalwarové programy, firewally, ...) sú uvedené na stránke Zabezpečenie počítača.


__________

1 I keď treba poznamenať, že existujú open-source licencie, ktoré obmedzenie slobôd umožňujú - toto napr. tvorí rozdiel medzi Open Source a Free Software (dôsledne slobodným softvérom).
Napr. softvér vydaný pod licenciou GPL v.2 a 3 je dôsledne free software, softvér vydaný pod licenciou BSD je open-source - kód môže byť uzatvorený a tak stratiť slobodu a pod.

Informácie o Peter Šantavý

Obrázok používateľa Peter Šantavý

Krátke info o sebe (nepovinné)

Jeden z tých, ktorí stoja za Christ-Net.Sk...

Creative Commons License
Moje príspevky sú zverejnené pod všeobecnou verziou licencie
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, ktorá je určená pre slobodné zdieľanie a používanie informácií.

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu