História portálu Christ-Net.Sk

S príchodom novej verzie portálu Christ-Net.Sk by bolo celkom vhodné zdokumentovať históriu tohto portálu na slovenskom internete. Veď sa nám ani veriť nechce, že je to už toľko rokov od chvíle, v ktorej sa nápad a postupne sa črtajúce kontúry jeho realizácie pretavili do spustenia webovej stránky www.christ-net.sk.
Základné informácie o Christ-Net.Sk je možné nájsť na stránke O portáli Christ-Net.Sk.

Prvotný nápad a počiatočná príprava spadajú do druhej polovice roku 2000. Úplne prvou časťou portálu boli informácie o kresťanských podujatiach - Bude, ktoré boli vytvorené ako port a rozšírenie našej prvotnej implementácie technológiou wap pre mobilné telefóny a doterajších viacerých aktivít v tejto oblasti.

Postupne sa pridávali ďalšie nápady a začali sa črtať kontúry kresťanského portálu, ktorého prvá verzia bola spustená v decembri roku 2000.

Jednalo sa o veľmi jednoduchú implementáciu, pričom portál sa počas prvého roka hľadal - či už vo voľbe rozsahu a obsahu, ale aj grafického spracovania a technológií.

Súbežne s tým sa formovalo spoločenstvo Christ-Net.Sk, ktoré sa vyprofilovalo ako občianske združenie s konkrétnou misiou a cieľmi.

Záver roka 2001 patril príprave novej tváre portálu, čo vyústilo do spustenia novej verzie 20. decembra 2001 - takmer presne rok po oficiálnom začiatku.

Odvtedy uplynulo päť rokov, v rámci ktorých bola prioritou obsahová stránka portálu. Súbežne však pribúdali aj ďalšie rozšírenia a technológie, ktorými portál disponoval.

Za tie roky sa portál stal najnavštevovanejším kresťanským web sídlom slovenského internetu a inšpiráciou i pozvaním pre mnohé iné kresťanské projekty a web stránky.

Päť rokov je v kybernetickom priestore i v živote kresťanov veľmi dlhá doba, ktorej ovocím sú nové výzvy a možnosti, ako sa na ne snažiť odpovedať.

Preto sme na sklonku roku 2006 prišli s novou verziou portálu Christ-Net.Sk, ktorá znamenala výrazný technologický posun medzi moderné internetové stránky, skvalitnenie existujúcich služieb portálu a snahu v rámci navrhnutej modulárnej štruktúry portálu realizovať nové, samostatné časti a projekty.

Počas štyroch rokov existencie tejto verzie portálu si niekoré jeho časti obsahom i návštevnosťou upevňovali svoje postavenie, avšak niektoré nápady a plány sa nerozvinuli tak, ako sme plánovali.

Treba tiež spomenúť, že súbežne s rozvojom a fungovaním portálu sa rozvíjali naše webhostingové služby nielen pre farnosti (Fara.Sk), rehole a inštitúty (Rehola.Sk), ale aj pre množstvo iných oficiálnych i neoficiálnych kresťanských projektov. Ich počet sa už nerátal na desiatky, ale na stovky...

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sme ku koncu roka 2009 stále viac pociťovali potrebu zmeny a revízie jednotlivých častí portálu i funkčnosti celého webu. Ovocím týchto úvah je súčasná verzia portálu Christ-Net.Sk, ktorú Vám začiatkom roka 2010 predstavujeme. Novej verzii nášho portálu je venovaný samostatný článok pod názvom Nový Christ-Net.Sk

PrílohaVeľkosť
Christ-Net.Sk v máji 200157.04 KB
Christ-Net.Sk vo februári 200361.29 KB
Christ-Net.Sk na začiatku septembra 200661.68 KB
Christ-Net.Sk vo februári 201074.48 KB

Príspevky na blogu