História portálu Christ-Net.Sk

S príchodom novej verzie portálu Christ-Net.Sk by bolo celkom vhodné zdokumentovať históriu tohto portálu na slovenskom internete. Veď sa nám ani veriť nechce, že je to už toľko rokov od chvíle, v ktorej sa nápad a postupne sa črtajúce kontúry jeho realizácie pretavili do spustenia webovej stránky www.christ-net.sk.
Základné informácie o Christ-Net.Sk je možné nájsť na stránke O portáli Christ-Net.Sk.

Prvotný nápad a počiatočná príprava spadajú do druhej polovice roku 2000. Úplne prvou časťou portálu boli informácie o kresťanských podujatiach - Bude, ktoré boli vytvorené ako port a rozšírenie našej prvotnej implementácie technológiou wap pre mobilné telefóny a doterajších viacerých aktivít v tejto oblasti.

Postupne sa pridávali ďalšie nápady a začali sa črtať kontúry kresťanského portálu, ktorého prvá verzia bola spustená v decembri roku 2000.

Jednalo sa o veľmi jednoduchú implementáciu, pričom portál sa počas prvého roka hľadal - či už vo voľbe rozsahu a obsahu, ale aj grafického spracovania a technológií.

Súbežne s tým sa formovalo spoločenstvo Christ-Net.Sk, ktoré sa vyprofilovalo ako občianske združenie s konkrétnou misiou a cieľmi.

Záver roka 2001 patril príprave novej tváre portálu, čo vyústilo do spustenia novej verzie 20. decembra 2001 - takmer presne rok po oficiálnom začiatku.

Odvtedy uplynulo päť rokov, v rámci ktorých bola prioritou obsahová stránka portálu. Súbežne však pribúdali aj ďalšie rozšírenia a technológie, ktorými portál disponoval.

Za tie roky sa portál stal najnavštevovanejším kresťanským web sídlom slovenského internetu a inšpiráciou i pozvaním pre mnohé iné kresťanské projekty a web stránky.

Päť rokov je v kybernetickom priestore i v živote kresťanov veľmi dlhá doba, ktorej ovocím sú nové výzvy a možnosti, ako sa na ne snažiť odpovedať.

Preto sme na sklonku roku 2006 prišli s novou verziou portálu Christ-Net.Sk, ktorá znamenala výrazný technologický posun medzi moderné internetové stránky, skvalitnenie existujúcich služieb portálu a snahu v rámci navrhnutej modulárnej štruktúry portálu realizovať nové, samostatné časti a projekty.

Počas štyroch rokov existencie tejto verzie portálu si niekoré jeho časti obsahom i návštevnosťou upevňovali svoje postavenie, avšak niektoré nápady a plány sa nerozvinuli tak, ako sme plánovali.

Treba tiež spomenúť, že súbežne s rozvojom a fungovaním portálu sa rozvíjali naše webhostingové služby nielen pre farnosti (Fara.Sk), rehole a inštitúty (Rehola.Sk), ale aj pre množstvo iných oficiálnych i neoficiálnych kresťanských projektov. Ich počet sa už nerátal na desiatky, ale na stovky...

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sme ku koncu roka 2009 stále viac pociťovali potrebu zmeny a revízie jednotlivých častí portálu i funkčnosti celého webu. Ovocím týchto úvah je súčasná verzia portálu Christ-Net.Sk, ktorú Vám začiatkom roka 2010 predstavujeme. Novej verzii nášho portálu je venovaný samostatný článok pod názvom Nový Christ-Net.Sk

PrílohaVeľkosť
Christ-Net.Sk v máji 200157.04 KB
Christ-Net.Sk vo februári 200361.29 KB
Christ-Net.Sk na začiatku septembra 200661.68 KB
Christ-Net.Sk vo februári 201074.48 KB

Príspevky na blogu

 • 08.03.2023 - 05:34
  Ak ste si mysleli, že Vás v knižnej sérii Príbehy z kanadského západu po prečítaní tretej časti už...
 • 05.03.2023 - 19:23
  Známa kresťanská autorka Janette Okeová nás v tretej časti s názvom ,,Keď sa rozvidnie“ pozýva opäť...
 • 21.02.2023 - 06:46
  Keď príde jar – druhé pokračovanie príbehu slečny a učiteľky Elizabeth Thatcherovej, z ktorej sa...
 • 12.02.2023 - 21:05
  ,,Narodila som sa 3. júna 1891 ako Elizabeth Marie Thatcherová…“
 • 02.02.2023 - 19:23
  Tamara, Rachab, Rút, Betsabe, Mária. Päť životných príbehov, päť žien, aktoré sa spomínajú v...
 • 28.12.2022 - 20:02
  ,,Na začiatku každého môjho príbehu stála otázka.“ – píše obľúbená spisovateľka Francine Riversová...
 • 07.12.2022 - 20:00
  ,,Nachádzate sa aj vy uprostred zimy? Uväznila vás nepretržitá skľúčenosť? Poznáte tie krátke dni...
 • 01.12.2022 - 14:45
  Detektívka? Romantika? Duchovno? – Neviete, čo si prečítať, po akom žánri knihy siahnúť?
 • 20.11.2022 - 20:22
  Mnohým z nás určite nie je neznáme u nás často používané príslovie ,,Aká matka, taká Katka.“
 • 05.09.2022 - 12:51