JE BOŽEKOVANIE ZLÉ?


Som presvedčený, že božekovanie pokiaľ nie je vyslovované s hnevom alebo pohŕdaním voči Bohu nie je ťažkým hriechom. Avšak aj malý hriech je hriech a máme sa snažiť ho z nášho života odstrániť, pretože hriech škodí nielen nám, ale uráža a ubližuje aj Bohu.

Pokiaľ Boha milujeme, nechceme aby trpel ani pre naše malé hriechy. Božekovanie je zlé preto, že keď sa ľahkovážne vyslovuje Božie meno, šíri sa tým zväčša nenápadne a podvedome neúcta k Bohu a takto sa narúša náš vzťah s Ním. A tam kde nemá miesto v ľudskom srdci úcta k Bohu, ľahko sa začne šíriť aj neúcta k človeku – následkom je ďalší hriech. Môže sa to prejavovať nenápadným porušovaním a zľahčovaním si Božích nariadení alebo tolerovaním rôzneho zla okolo nás. Veď predsa poznáme ako ľahko sa hriechy poprepájajú a ako ľahko sa človek od malého hriechu dostane k páchaniu väčšieho zla.
Viacerí ľudia, ktorých poznám, ktorí mali vypestovaný tento zlozvyk mali ťažkosti sa ho zbaviť a bude to asi problém aj pre ostatných, ktorí sú zvyknutí pravidelne božekovať. Ale pokiaľ sa človek nevzdá časom by mal zvíťaziť. Veď ako aj Kempenský spomína vo svojej knihe Nasledovanie Krista – „zvyk sa zvykom premáha“. Držím palce!

Informácie o Igor Barták

Obrázok používateľa Igor Barták

Krátke info o sebe (nepovinné)

Píšem, lebo v tom vidím zmysel. Má to zmysel, ak Boh existuje. Ak by Boh neexistoval, najrozumnejším riešením by bolo čo najskôr dosiahnuť oslobodzujúcu neexistenciu, lebo ako aj Biblia hovorí, každý deň má dosť svojho trápenia. Verím však, že Boh existuje a namiesto absurdného nezmyselného života v tomto svete tu máme možnosť zažiť odpornosť sveta bez Boha, zmysluplnosť utrpenia a zároveň zmysluplný život, ktorého cieľom je zažívať úžasnú Božiu lásku. Verím, lebo indície nachádzajúce sa vo svete okolo nás naznačujú, že neveriť v Boha je bláznovstvo... http://www.christ-net.sk/node/345

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu