5. Predurčenosť sveta nedokazuje Boha?


/Tento príspevok patrí do série článkov z knihy Apologetika od K.Bartáka./ Nutnosť právd nezávisí na nás alebo na predmetoch mimo nás. Aj keby napr. neexistoval žiadny kruh, vždy bude platiť veta o rovnosti priemerov v kruhu. O nič menej musí táto nevyhnutnosť a platnosť právd mať nejaký absolútny dôvod, pokiaľ nechceme všetky pravdy považovať za klam. Existuje teda pravda a inteligencia, ktorá je dôvodom, základom a zdrojom všetkého, v ktorej je všetko obsiahnuté. Musí existovať sama o sebe, pretože ostatné pravdy nemôžu existovať samé o sebe.

Závislé, odvodené bytie odvodzuje všetku svoju existenciu od iného (napr. dieťa od rodičov). Môže byť aj nebyť. Je teda predurčenou, podmienenou, nie nutnou existenciou. Existencia všetkých závislých, relatívnych existencií vyžaduje existenciu nezávislého, absolútneho, celkom nevyhnutne existujúceho, bytosti, ktorá nemôže nebyť, od nikoho už nezávisí a má dôvod svojho bytia v sebe, je sama od seba prapríčinou všetkého, čoho podstatou je bytie samo.
Všetko čo sa dá merať časom je konečné, nie je nutné, tzn. môže byť aj nebyť, pretože je to premenlivé – aj hmota. Ak teda nie je samé od seba, potom musí ale byť zapríčinené nadčasovou prapríčinou, celkom nutnou, ktorá je sama zo seba, nikdy nezačala ani neprestane byť: bytím bezpodmienečným, nezávislým, absolútne existujúcim a nutne nemenným, ktoré sa líši od všetkých ostatných bytostí. Ak je táto bytosť nadčasová, potom je aj nadpriestorová, nadsvetová a teda nehmotná, duchovná a osobná. Je večná - čo má začiatok, musí mať aj príčinu a je teda na nej závislé. Je nekonečná – čo je konečné musí byť obmedzené niekým či niečím a je teda na nej závislé. Je nekonečne dokonalá – nedokonalosť v sebe uzatvára obmedzenosť. Keďže ľudia majú rozum a slobodnú vôľu, je rozum a slobodná vôľa aj v nutnej podstate, príčine všetkého. Čo kto nemá, nemôže dať inému. Nutne existujúci je jediný, keďže len jediná existencia môže byť nekonečne dokonalá.
Nech predlžujeme reťaz závislostí akokoľvek, napríklad aj do nekonečna alebo vysvetľujeme všetky javy vzájomnou závislosťou a kruhovitým večným navracaním bez začiatku a konca, v takom prípade nemôže byť dostatočnou príčinou bytia ani žiaden z článkov, ani celý reťazec. Keďže bez toho od čoho závisí, nemôže existovať. Tým nelogickejšie je tvrdenie, že nekonečný rad závislých bytí môže utvoriť nezávislé bytie od seba samého existujúce.

Informácie o Igor Barták

Obrázok používateľa Igor Barták

Krátke info o sebe (nepovinné)

Píšem, lebo v tom vidím zmysel. Má to zmysel, ak Boh existuje. Ak by Boh neexistoval, najrozumnejším riešením by bolo čo najskôr dosiahnuť oslobodzujúcu neexistenciu, lebo ako aj Biblia hovorí, každý deň má dosť svojho trápenia. Verím však, že Boh existuje a namiesto absurdného nezmyselného života v tomto svete tu máme možnosť zažiť odpornosť sveta bez Boha, zmysluplnosť utrpenia a zároveň zmysluplný život, ktorého cieľom je zažívať úžasnú Božiu lásku. Verím, lebo indície nachádzajúce sa vo svete okolo nás naznačujú, že neveriť v Boha je bláznovstvo... http://www.christ-net.sk/node/345

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu