10. Účelnosť v neživej prírode nedokazuje Boha?


/Tento príspevok patrí do série článkov z knihy Apologetika od K.Bartáka./ Najväčší a najdokonalejší stroj vesmíru ukazuje úžasný plán, zmysel, účelnosť, pravidelnosť, matematickú presnosť a dômyselnosť. Vesmír ako taký si neuvedomuje vyváženosť svojej hmoty a jej rovnovážne vzťahy, navzájom určené presnými pravidlami príťažlivosti. Jednoducho je v pohybe a predvádza sa. Nespočetné nebeské telesá úžasných rozmerov sa pohybujú pravidelnejšie a presnejšie než najlepšie hodiny, takže zatmenie slnka a mesiaca, postavenie planét a pod. možno vypočítať so sekundovou presnosťou tisíc rokov dopredu aj dozadu. Na nebi sa oneskorenie nekoná; na zemi sa doprava zabezpečuje skupinami odborníkov a vyspelou technikou a napriek tomu zlyháva. Vari vesmír nepredpokladá aspoň jedného inžiniera?

Žasneme nad rýchlosťou niektorých vesmírnych telies, nad ich žiarou a vzdialenosťami medzi nimi.
Otáčanie planéty Zem okolo naklonenej osi vytvára deň a noc. Keby sa Zem otáčala okolo svojej osi menšou rýchlosťou, slnečná horúčava by behom dlhých dní spálila vegetáciu a zvyšok živých organizmov by zmrzol počas pridlhých nocí. Let planéty Zem je úplne tichý a nerušivý. Jej vzdialenosť od Slnka poskytuje pre všetko živé práve primerané množstvo svetla a tepla. Účelný je aj sklon zemskej osi, aby nedochádzalo k veľkým teplotným rozdielom na Zemi.
Keby bola zemská kôra len o 3 metre hrubšia, nebol by v ovzduší kyslík, ktorý by sa spojil s inými prvkami do rôznych zlúčenín tvoriacich zemskú kôru a neexistoval by tým pádom organický život.
Keby ovzdušie bolo o dosť redšie, mnohé z meteoritov, ktorých každý deň zhorí v atmosfére milióny, by dopadli do rôznych častí zemegule a spôsobili by obrovské katastrofy.
Vzduch svojim zložením udržuje všetko pri živote a práve každý iný pomer prvkov v atmosfére by život ničil. A ako sa tento pomer udržuje? Tým, že rastliny vdychujú oxid uhličitý a vydychujú kyslík, ktorý zase živočíchy vdychujú a vydychujú CO2.
Voda, bez ktorej by taktiež nebol život je všade v zemi a tvorí sieť malých a väčších tokov. Je potrebné, aby pokrývala tri štvrtiny zeme, kvôli odparovaniu na tvorbu mrakov a hmly, aby tak bolo zabezpečené zavlažovanie planéty.
Snehové vločky sú si všetky podobné, všetky sú šesťstranné, podľa neúprosného zákona kryštáľografie a predsa sú celkom odlišné.
Mesiac vďaka príťažlivosti spôsobuje príliv a odliv morí, pohyby spodných vôd. Keby bol ku Zemi len o trochu bližšie, boli by dva krát denne všetky svetadiely zatopené vodou.
Atómy sú ďalšou samostatnou kapitolou z nekonečného množstva divov vesmíru. „Prázdny priestor“ atómov mnohonásobne prevyšuje hmotné častice, takže napr. hmota človeka by bola práškom piesku, viditeľným len pod mikroskopom.
Už Pytagoras obdivuje vesmír a sv. Augustín to vyjadril takto: „Boh je najväčší v najmenšom“. Aj astronómovia Heiss, Zenger a Newton hovoria o Bohu ako o pôvodcovi vemíru.

Informácie o Igor Barták

Obrázok používateľa Igor Barták

Krátke info o sebe (nepovinné)

Píšem, lebo v tom vidím zmysel. Má to zmysel, ak Boh existuje. Ak by Boh neexistoval, najrozumnejším riešením by bolo čo najskôr dosiahnuť oslobodzujúcu neexistenciu, lebo ako aj Biblia hovorí, každý deň má dosť svojho trápenia. Verím však, že Boh existuje a namiesto absurdného nezmyselného života v tomto svete tu máme možnosť zažiť odpornosť sveta bez Boha, zmysluplnosť utrpenia a zároveň zmysluplný život, ktorého cieľom je zažívať úžasnú Božiu lásku. Verím, lebo indície nachádzajúce sa vo svete okolo nás naznačujú, že neveriť v Boha je bláznovstvo... http://www.christ-net.sk/node/345

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu