Biblicky kvíz - 01

Dnes Vám prinášam prvý biblický kvíz.

1. Ako sa volal muž o ktorom sa hovorí v knihe Genezis, že chodil s Bohom a Boh ho vzal?

a) Abakuk

b) Adam

c) Henoch

2. Ako sa volal prvý veľkňaz? Ex 28,1

a) Áron

b) Dávid

c) Šalamún

3 . Názov púšte z ktorej ohlasoval Ján Krstiteľ ,,Robte pokánie lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo?

a) aramejská

b) egyptská

c) judejská

4. Ako sa volali prvý dvaja apoštoli ktorých si Ježiš povolal?

a) Peter a Ondrej

b) Marek a Peter

c) Jakub a Ján

5. Komu Ježiš uzdravil testinu?

a) Petrovi

b) Jakubovi

c) Jánovi

6. Akú prácu vykonával Jaku Zebedejom so svojím bratom Jánom keď ich Ježiš povolal?

a) opravovali siete

b) chytali ryby

c) stavali stany

7. Aké povolanie vykonával Matúš predtým ako ho Ježiš povolal?

a) bol rybárom

b) bol veľkňazom

c) bol mýtnikom

8. Prečo boli farizeji nahnevaný na Ježiša keď v sobotu uzdravil človeka s vyschnutou rukou?

a) pre Židov bola sobota posvätná

b) závideli mu

c) potrebovali si nájsť nejakú výhovorku aby ho mohli zatknúť

9. Od koľkých rokov nadol dal Herodes pozabíjať deti v Betleheme?

a) od 5 rokov nadol

b) od 1 roka

c) od 2 rokov

10. Koho si vzal Herodes za ženu?

a) Herodiadu

b) Salome

c) žiadnu

11. Kto vyslovil túto vetu ,,Hovor Pane tvoj sluha počúva".

a) Samuel

b) Pavol

b) Dávid

Informácie o Peter Grobarčík

Obrázok používateľa Peter Grobarčík

Krátke info o sebe (nepovinné)

Telesné postihnutý mladý mladý človek ktorý miluje nášho Pána Ježiša Krista a túži ho stále hlbšie poznať a ohlasovať ľudom okolo seba aj prostredníctvom môjho blogu.

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu