Ako prísť do Neba?...

Ak človek kráča životom, veru, častokrát aj padne. Fyzicky aj duchovne. Duchovne vtedy, keď zhreší. Buď ľahkým hriechom, alebo ťažkým. Ťažký hriech zatvára pred hriešnikom blaženú večnosť v Nebi. Dobrý Boh ale toto nenecháva len tak. Poslal svojho Syna Ježiša Krista, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal život večný. Je to automaticky?

Vo Svätom Písme čítame: „Ježiš jej povedal: "Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.“ ( Jn 11,25 ) Hlavné prikázanie je prikázanie lásky, ako to povedal Ježiš v odpovedi farizejovi: „On mu povedal: "Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ ( Mt 22, 37- 39 )
O pravej láske k Bohu Ježiš hovorí: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania.“ ( Jn 14,15 ) Je dôležité tiež, čo povedal: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! ( Lk 6,36 ) Povzbudia nás aj tieto Ježišove slová: „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.“( Mt 5,7 ) Tiež nás môže povzbudiť Zlaté pravidlo od Ježiša: „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.“ ( Mt 7,12 ) Jeden z viacerých skutkov milosrdenstva je aj: „ za živých a mŕtvych sa modliť“, ako to učí Svätá cirkev v Ježišovom mene. Je to dôležité konať s Ježišom v srdci, lebo aj Ježiš hovorí: „Kto nie je so mnou je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje. ( Mt 12,30 )
Čo teda robiť, aby sme prišli do Neba? Pre lepšie zorientovanie sa nám pomôže aj podobenstvo o múdrych pannách: „ Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: "Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!" Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym: "Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú." Ale múdre odvetili: "Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!" No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: "Pane, Pane, otvor nám!" Ale on im povedal: "Veru, hovorím vám: Nepoznám vás." Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny. “ ( Mt 25,1-13 )
Veľmi mobilizujúce slová od Ježiša!!!
Čo teda má byť ten „ olej“ v lampách ? Katolícka cirkev učí, že to je stav posvätcujúcej milosti, sviatostný Ježiš v našom srdci a skutky našej lásky, skutky nášho milosrdenstva... S Božou pomocou sa to dá dosiahnuť. Pre začiatok sa môžeme pustiť do modlitieb za našich blízkych aj vzdialených. Potom aj viac a iné skutky milosrdenstva.
Takto si môžeme robiť naše „ zásoby oleja“ - naše skutky milosrdenstva a lásky. Aby sme obstáli, keď príde Ježiš....
Tak sa smelo a vytrvalo pustime do toho!... Možno, že sa stretneme v Nebi !...

PrílohaVeľkosť
OBRAZOKnaBLOG21-1.jpg104.22 KB

Informácie o Miroslav Priecel

Obrázok používateľa Miroslav Priecel

Krátke info o sebe (nepovinné)

Aktívny katolík na trvalej invalidite, rozvíjajúci a používajúci svoje talenty na slávu Božiu a na spásu ľudí.
Zaujímam sa o tvorivé písanie poézie a prózy, aj trochu o žurnalistiku. Výtvarne tvorím, zaujímam sa o šach.
Kontakt: miroslavpriecel@inmail.sk

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu