Božia ekonomika

(Mk 12,38 -44)
Evanjelium ktoré by sme mohli pre dnešnú dobu nazvať evanjeliom o ekonomike, o ekonomike, ktorej ide predovšetkým o zisk. Zisk sa vypočíta ako rozdiel medzi príjmami a výdajmi. V ,,Božej ekonomike“ ide tiež o zisk, nie finančný, či naturálny, ale o zisk získania nebeského života.
Moderná ekonomika hovorí o rôznych metódach, postupoch, nástrojoch , ktorými môžeme dosiahnuť čo najvyšší zisk, ale aj ,,Sväté písmo“ nám ponúka nástroje, ktorými môžeme dosiahnuť zisk - večný život, len to treba začať objavovať...
Chudobná vdova dáva posledné peniaze, ktoré by jej pomohli prežiť, ale ona má veľkú dôveru v Boha a zveruje sa do jeho rúk a preto dáva do pokladnice v chráme ,,prostriedok prežitia“. Dokázali by sme aj my dať do pokladnice to čo máme, naše tučné konto, náš majetok, ...?
Mnohí svätci obetovali nielen svoj majetok, ale aj to najcennejšie za Spasiteľa, svoj vlastný život, pretože dôverovali, že to čo robia a pre koho to robia je väčší ako najmocnejší kráľ, či cisár tohto sveta. Zamyslime sa aj my nad tým či dávame dosť nie do ,,kostolnej pokladnice“, ale do pokladnice ,,Božej ekonomiky“ ktorá nám zabezpečí večný zisk
-Stanislav Rentka-

Informácie o Stanislav Rentka

Obrázok používateľa Stanislav Rentka

Krátke info o sebe (nepovinné)

Zaujímam sa o všetko čo súvisí s Cirkvou, farnosťou, ekonomikou

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu