Štefan Šmálik, kňaz, pedagóg, historik, väzeň pre vieru v Boha

Je mnoho ľudí, ktorí žili medzi nami, aktívne pracovali, rozdávali sa v prospech iných, vždy boli napomocní... Určite medzi nich patril aj kňaz Štefan Šmálik. Neunavný robotník vo veci Pánovej... Odišiel uprostred práce... Zostalo po ňom mnoho literárnych prác, prác z histórie, preklady, samizdaty.
Zomrel krátko po revolúcii. Až po nej mu boli oficiálne vydané iba jeho dve knihy, ale jeho samizdáty sa šírili medzi ľuďmi a boli to vzácne práce. Nedožil sa toho, aby boli vydané všetky a teraz, keď už ba sa môhli vydať, zasa nieto na ich vydanie peňazí.
My, ktorí sme ho poznali, sme sa rozhodli vytvoriť internetovú stránku, na ktorú chceme postupne dať všetko, čo súvisí s jeho životom, jeho literárnymi prácami, historickými prácami, spomienky jeho spolupracovníkov, priateľov, fotografie súviace s ním...
Preto chceme aj pomocou tohto blogu vyzvať všetkých, ktorí majú ochotu prispieť niečím, pozrite si stránku smalik.szm.sk a ponúknite informácie, ktoré sme tam ešte nezverejnili... Je mnoho literárnych príspevkov, ktoré boli uverejnené v reginálnych novinách Oravy, Liptova, Spiša, v Katolíckych novinách, Slovo, Duchovný pastier, ku ktorým nemáme momentálne prístup.
Tešíme sa na Vašu pomoc a spoluprácu. JK

Informácie o RNDr. Jozef Kušnier

Obrázok používateľa RNDr. Jozef Kušnier

Krátke info o sebe (nepovinné)

Na webe smalik.szm.sk sa snažíme vytvoriť informáciu o Štefanovi Šmálikovi, kňazovi, učiteľovi, historikovi a väzňovi pre vieru

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu