Webmail služieb webpriestoru


Webmail služieb webpriestoru umožňuje prístup k poštovým schránkam projektov webpriestoru Christ-Net.Sk prostredníctvom webového rozhrania so šifrovaným SSL/TLS spojením.

Webmail služieb webpriestoru sa nachádza na adrese:

webmail.q7.sk

Príspevky na blogu