Caeremoniale Episcoporum

Vrelo uvítame diskusiu k prekladom, návrhy na zlepšenia, terminologické poznámky a pod. Návrhy môžte posielať na adresu liturgika (at) gmail.com, pričom namiesto (at) uveďte zavináč.

Zatiaľ máme preklad (niekde len čiastočný) týchto častí (nejde o definitívne texty, preto ich vonkoncom nemožno používať ako normatívne - záväzným ostáva latinský text):

I Biskupská liturgia všeobecne
Úrady a služby v liturgii biskupa [nekompl. pdf]
Katedrálny kostol [pdf]
Niektoré všeobecné normy [nekompl. pdf]

II Omša
Štáciová omša diecézneho biskupa [provizórne pdf]
Iné omše, ktoré slávi biskup [pdf]

III Liturgia hodín a slávenie Božieho slova

IV Slávenie tajomstiev Pána počas roka
Adventné obdobie a odobie Narodenia Pána [pdf]
Kvetná nedeľa čiže Nedeľa utrpenia Pána [pdf]
Omša svätenia olejov [pdf]
Večerná omša na pamiatku Pánovej večere [pdf]
Slávenie utrpenia a smrti Pána [pdf]
Veľkonočná vigília [provizórne pdf]
Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi [pdf]

V Sviatosti
Obrady kresťanskej iniciácie - Birmovanie [pdf]
Obrad prijatia medzi kandidátov na posvätný rád [pdf]
(Liturgia 3/2001, s. 246)

VI Sväteniny
Ustanovenie lektorov a akolytov [pdf]
(Liturgia 3/2001, s. 248)
Pohreby ktorým predsedá biskup [pdf]
Požehnanie kostola [pdf]
Vyloženie eucharistie a eucharistické požehnanie [pdf]

VII Význačné dni v živote biskupa
Voľba biskupa
Ordinácia biskupa
Zaujatie diecézy [pdf]
Prijatie biskupa v jeho katedrálnom kostole [pdf]
Položenie pália [pdf]
Preloženie biskupa k inému stolcu, alebo jeho odvolanie [pdf]
Smrť a pohreb biskupa [provizórne pdf]
Uprázdnený biskupský stolec [pdf]
Výročné slávenia [pdf]

VIII Liturgické slávenia spojené s biskupskými úkonmi moci
Biskupská pastoračná návšteva [pdf]

Apendixy
Rúcha prelátov [pdf]
Tabuľka liturgických dní [pdf]
Tabuľka omší pri vysluhovaní sviatostí a svätenín, za rozličné potreby, votívnych a omší za zosnulých [pdf]

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia a na portáli christ-net.sk.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu