Časopis pre miništrantov - hudba budúcnosti?

Pri poslednej návšteve našich biskupov v Ríme odzneli od sv. otca pápeža Benedikta XVI. slová o využívaní masmédií Katolíckou cirkvou na Slovensku. Je pravdou, že v rámci masmédií sa pohli ľady pozitívnym smerom aj na Slovensku. Mnohé farnosti majú viac či menej zaujímavé farské časopisy, internetové stránky, máme celoslovenský katolícky týždenník s dlhoročnou tradíciou, dokonca aj televíziu TV NOE – TV LUX. Ale predsa , ak si zoberieme príklad z komerčnej sféry súčasný trend sa zameriava na úzko špecializované časopisy napr. pre ženy, programové, ručné práce. Je pravda, že vychádzajú časopisy s katolíckym obsahom pre deti, mládež...
Ale na rozdiel od susedov na Slovensku nevychádza časopis pre miništrantov. Jedným z dôvodov je určite finančný, druhý dôvod je, že je potrebné zostaviť team ľudí (kňazov, animátorov, ale aj samotných miništrantov), ktorí by boli ochotný venovať svoj čas pre vydávanie takéhoto časopisu.
Že záujem miništrantov by určite bol svedčí aj český časopis Tarsicius (www.tarsicius.cz), či mnohé poľské miništrantské časopisy.
V mnohých farnostiach vychádzajú takéto časopisy, ktoré tvoria, či tvorili sami miništranti a práve oni by mohli zo začiatku vzájomne prispieť k vzájomnej výmene skúseností, článkov, či podnetov. Neskôr by práve títo ,,priekopníci miništrantských časopisov“ by mohli stáť pri zrode nového celoslovenského časopisu.
V prípade, že tvoríte časopis pre miništrantov, resp. chceli by ste niečo v tomto smere začať podnikať, ozvite sa nám na e-mail: min.spravodaj@szm.sk,

A na záver vám ponúkame krátke predstavenie časopisu pre miništrantov v Solivare (jeho podobu vo formáte PDF si môžte pozrieť na: www.minspravodaj.wz.cz)
Časopis začal vychádzať v roku 2000. Od začiatku svojej existencie prinášal spravodajstvo z
kresťanského sveta, aktuálne správy zo života Solivarskej farnosti z pohľadu miništrantov,
články na aktuálne duchovné témy, príbehy, ale aj logické úlohy.
Časopis sa stal príjemným spoločníkom nielen pre samotných miništrantov, ale aj ich najbližších.
V minulosti časopis prinášal pre svojich čitateľov aj súťaže, v ktorých sa dali vyhrať
zaujímavé ceny. Súťaže boli zamerané na podporu miništrovania.
V období rokov 2002 - 2005 vychádzal ako mesačník. Od roku 2006 vychádza ako občasník. V roku 2006 vyšlo iba päť čísel, čo bolo najmenej za celú jeho históriu.
V roku 2007 by sa mali vydať štyri čísla a to pred Veľkou nocou, v mesiaci máj - jún, v
mesiaci september - október a vianočné číslo. Od tretieho čísla by sme mali začať
vychádzať na 12 stranách (ak bude dosť financií). Medzi novinky roku 2007 určite patrí, že
prinášame čitateľom viac fotografií a článkov, zameraných na miništrantov Solivaru a
Soľnej Bane. Z osobných rozhovorov práve tieto články patria medzi najčítanejšie.
Našou špecialitou, ktorá sa teší čoraz väčšej obľube je aj nový foto seriál s názvom
Miništrantské dialógy. Určite v nich v tomto roku budeme pokračovať.
Radi by sme v budúcich číslach začali postupne predstavovať aj miništrantov a to
prostredníctvom rozhovoru, veríme že sa nám to podarí a prispeje to k odkrytiu možno aj
nepoznaného.

To, že takýto časopis má význam svedčia určite pozitívne názory Vás, našich čitateľov. Boli
by sme však radi, ak by sa počet prispievateľov rozšíril a netvorili ho len dvaja maxištranti.
Takže píšte na náš e-mail: min.spravodaj@szm.sk

Informácie o Stanislav Rentka

Obrázok používateľa Stanislav Rentka

Krátke info o sebe (nepovinné)

Zaujímam sa o všetko čo súvisí s Cirkvou, farnosťou, ekonomikou

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu