Kedy,ako a kde s perlami?

V dnešnej dobe často vidieť snahu v dobrej viere o sprítomnenie spirituálnosti, živej viery aj v živote dnešnej spoločnosti. Žiaľ, nájdu sa niekoľkí, ktorým spirituálna téma "nejde do karát". A to aj v kultúre. V nedávnej dobe na RTVS 1 vysielali v správach poľutovaniahodný čin poškodenia drevenných sôch našich vierozvestcov odcudzením ich kovových svätožiar . Nie je celkom jednoznačný úmysel tieto sochy poškodiť, ale predsa ku tomu došlo. Jestvuje teda nejaký spôsob " uchrániť naše perly", a ohlasovať ľuďom Radostnú zvesť aj v modernom umení ?

V živote dnešného veriaceho umelca sa často stáva, že sa stretáva s Božími odpoveďami na mnohé otázky dnešného ľudského sveta. Boh pomáha človeku budovať si s Ním vzťah. Potom sa viera stáva živou, osobnou vierou, svedctvom o Živom, Milujúcom Bohu. Toto je možné pretaviť aj do umenia, v podobe osobnej výpovede, premise, zakomponovanej do umeleckého diela.
Dielo takto vchádza do procesu predevanjelizácie, a pomáha pripravovať pôdu pre prijatie Radotnej zvesti. Je tu však hrozba, že sa " perly" dostanú nesprávnym adresátom. Som presvedčený, že najlepšie nám pomôže príklad nášho Učiteľa-Pána Ježiša. Sú to jeho podobenstvá, v ktorých hovoril. Myslím, že aj dnešný umelec môže čerpať z Ježišovho príkladu.
Teda najlepšou cestou sa javí osobné svedectvo zo svojho života s Bohom, vyjadrené umeleckým podobenstvom. Takto je to možné vyjadrovať pravdepodobne vo všetkých druhoch umenia. Je v tom aj zmysel pre tajomstvo a posvätnosť.
Som presvedčený, že takto je možné splniť aj Ježišovu požiadavku " o perlách "a aj apoštolovať, či robiť predevanjelizáciu.

Informácie o Miroslav Priecel

Obrázok používateľa Miroslav Priecel

Krátke info o sebe (nepovinné)

Aktívny katolík na trvalej invalidite, rozvíjajúci a používajúci svoje talenty na slávu Božiu a na spásu ľudí.
Zaujímam sa o tvorivé písanie poézie a prózy, aj trochu o žurnalistiku. Výtvarne tvorím, zaujímam sa o šach.
Kontakt: miroslavpriecel@inmail.sk

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu

 • 29.08.2023 - 17:52
  Neviem, či aj vy, ale ja som sa už nevedela dočkať ďalšieho, už piateho, pokračovania Príbehov z...
 • 29.08.2023 - 17:32
  A tak sme sa dočkali! Čoho? Poslednej časti obľúbenej série Príbehov z kanadského západu od Janette...
 • 12.07.2023 - 16:10
  V najnovšom románe Skrytý princ od známej spisovateľky Tessy Afsharovej, ktoré vydalo kresťanské...
 • 07.05.2023 - 12:09
  Boh k nám dennodenne hovorí. Hovorí aj vtedy, keď si my myslíme, že mlčí. Počujeme to?
 • 08.03.2023 - 06:34
  Ak ste si mysleli, že Vás v knižnej sérii Príbehy z kanadského západu po prečítaní tretej časti už...
 • 05.03.2023 - 20:23
  Známa kresťanská autorka Janette Okeová nás v tretej časti s názvom ,,Keď sa rozvidnie“ pozýva opäť...
 • 21.02.2023 - 07:46
  Keď príde jar – druhé pokračovanie príbehu slečny a učiteľky Elizabeth Thatcherovej, z ktorej sa...
 • 12.02.2023 - 22:05
  ,,Narodila som sa 3. júna 1891 ako Elizabeth Marie Thatcherová…“
 • 02.02.2023 - 20:23
  Tamara, Rachab, Rút, Betsabe, Mária. Päť životných príbehov, päť žien, aktoré sa spomínajú v...
 • 28.12.2022 - 21:02
  ,,Na začiatku každého môjho príbehu stála otázka.“ – píše obľúbená spisovateľka Francine Riversová...