S pápežom na pláži

Dnes sa v brazílskom hlavnom meste Rio de Janeiro, pod majestátnou sochou Krista Vykupiteľa na vrchu Corcovado, skončili 28. Svetové dni mládeže. Na pláži Copacabana sa na vigílii a svätej omši spolu so Svätým Otcom Františkom zúčastnili stovky biskupov, tisícky kňazov a milióny mladých kresťanov zo všetkých kútov našej planéty. Podľa odhadov civilných úradov sa na vyvrcholení tohto podujatia – záverečnej svätej omši - zúčastnilo okolo 3 000 000 ľudí. Kto mal možnosť zúčastniť sa osobne tohto celosvetového stretnutia, odnáša si nezabudnuteľný zážitok z jedinečnej a neopakovateľnej atmosféry. Mnohí sme v priamom prenose sledovali program len z kresťanských médií (TV Lux, TV Noe) a prostredníctvom internetu, ale éterom cez oceán sa aj k nám dostala eufória a energia podujatia neporovnateľných rozmerov. Svetovým dňom mládeže nemôže konkurovať žiadne iné masové stretnutie davov. Napriek tomu väčšina internetových spravodajských portálov a tlačených masovokomunikačných prostriedkov ignorantsky neponúkla žiadne informácie a reportáže, a ak, tak len veľmi stručné.

Svetové dni mládeže 2013 sú ako dobrý film, ktorý na vás zanechá pekný prvý dojem, a chcete si ho pozrieť ešte raz, aby ste si uvedomili to, čo ste na prvýkrát nepostrehli. Bolo fascinujúce dívať sa na skandujúce zástupy temperamentných mladých katolíkov, bolo úchvatné vidieť žičlivosť, súdržnosť a jednotu súčasných Kristových učeníkov. Takéto pohľady v našom srdci evokovali radosť z viery a hrdosť na príslušnosť k Cirkvi. Srdečné gestá, charizmatické správanie a neformálne postoje usmievavého pápeža voči deťom, chudobným a chorým vyvolávali všeobecné sympatie nielen voči nemu, ale aj Cirkvi ako takej.

No ako hovorím, film Svetových dní mládeže 2013 v Rio de Janeiro si treba pozrieť v repríze ešte raz, znova a znova, a pozorne si ešte raz vypočuť alebo prečítať slová pápežových príhovorov a posolstvo jeho kázní. Petrov nástupca vyslovil závažné myšlienky, vyvolal dôležité podnety, vytýčil jasný cieľ v smerovaní Cirkvi, upozornil na aktuálne problémy a povzbudil ku konfrontácii s novými výzvami. Nemôžeme zostať iba pri potlesku, keď si pápež namiesto solidea nasadí sombrero. Jeho slová ťali do živého, pomenoval problémy pravým menom a ponúkol riešenie – prehĺbenie viery cez modlitbu, prijímanie sviatostí a aktívnu službu blížnym. Toto je ohlasovanie Cirkvi staré i nové, tradičné i moderné zároveň. Preto sa treba do hĺbky oboznámiť s tým, čo Svätý Otec František v múdrosti Ducha Svätého adresoval miliónom mladých misionárov v Rio de Janeiro, premeditovať jeho náuku a aktívne uskutočňovať jeho slová. V tom je nádej Cirkvi i sveta do budúcnosti.

Najbližšie Svetové dni mládeže sa uskutočnia o tri roky – v roku 2016 v poľskom Krakowe, v diecéznom sídle niekdajšieho arcibiskup a kardinála Karola Wojtylu. Keďže kanonizácia pápeža Jána Pavla II., ktorý v roku 1984 po prvýkrát inicioval Svetové dni mládeže, je na spadnutie už v tomto roku, najbližšie celosvetové stretnutie mladých kresťanov – katolíkov sa bude niesť aj v silnej spomienke a pod silným duchovným patronátom svätého zakladateľa Svetových dní mládeže. Toto podujatie tým nadobúda oveľa širší rozmer a omnoho hlbšiu dimenziu ako doteraz.

Informácie o Branislav Polča

Príspevky na blogu