Mocou Kristovho kríža v sile sviatostí !

V poslednej dobe badať vo svete veľa pôsobenia nepriateľa ľudskej spásy. Kresťan sa môže občas cítiť občas slabý a opustený v tomto boji. Ale nie je sám! Ani slabý a opustený !...

Ježiš jasne povedal: " ...a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ ( Mt 28,20 ) Ježiš na nás dohliada. Aj svätý Pavol nás povzbudzuje: " Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo." ( Rim 12,21 ) Ježiš svojím krížom a zmŕtvychvstaním premohol smrť a zlo. Zlo sa preto bojí Kristovho kríža.Je to tak stále. V minulosti aj prítomnosti.
Ak my sme v posvätcujúcej milosti, môžme svoje kríže obetovať Ježišovi. Tak sa stanú nástrojmi v Ježišových rukách na porazenie zla. Potrebujeme ale aj silu na boj. Tú nám dajú hlavne sviatosti prijímané do srdca v posvätcujúcej milosti. To je základ! A potom samozrejme aj modlitba. Ježiš nás povzbudzuje: " Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!" ( Jn 16,33 )

Informácie o Miroslav Priecel

Obrázok používateľa Miroslav Priecel

Krátke info o sebe (nepovinné)

Aktívny katolík na trvalej invalidite, rozvíjajúci a používajúci svoje talenty na slávu Božiu a na spásu ľudí.
Zaujímam sa o tvorivé písanie poézie a prózy, aj trochu o žurnalistiku. Výtvarne tvorím, zaujímam sa o šach.
Kontakt: miroslavpriecel@inmail.sk

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu