Film: Don Bosco


Kto by nepoznal zakladateľa saleziánov a hlavne vytrvalého vychovávateľa mládeže Dona Bosca. Pred pár mesiacmi vyšlo u nás toto skutočne veľmi pekné spracovanie jeho života. Film je rozdelený na dva DVD disky a stojí skutočne za pozretie.

Film sa začína momentom ukazujúcim krízu Dona Bosca, keď nezískal od pápeža úplnú podporu pre založenie svojej rehole.
Úvod pokračuje detstvom malého Givanniho, ktoré prežíval so svojou matkou a hlavne bratom Antonom, ktorý nemal príliš pochopenie, pre jeho sny a túžby. Anton si viac cenil silu svalov, než múdrosť ducha.
Giovanni chce študovať, ale v tejto dobe je to v jeho postavení veľmi ťažké. Boh to však zariadi tak, že spozná Dona Calussa, ktorý ho podporí v jeho plánoch a zabezpečí, aby mohol študovať. Don Calusso mu je tiež morálnym vzorom, v tom ako sa zaujíma neustále o potreby iných. Nanešťastie čoskoro zomiera a Giovanniho život sa dostáva do starých koľají.
Rozhodne sa odísť do Cierry, aby sa stal kňazom. Avšak na to je potrebných 100 lír a tie mama Margita nemá, preto si chce Giovanni zarobiť na štúdium sám svojimi artistickými schopnosťami.

Dej sa potom prenáša do roku 1841, kedy je Giovanni už kňazom, čiže je už z neho Don Bosco. Ako kňaz sa začne zaujímať o opustených chlapcov na uliciach, cez svojho starého priateľa sa dostane aj do väzenia, kde vidí značný úpadok chlapcov, ktorí sa tu nachádzajú.
Vo filme je v rámci jeho možností pekne vyobrazená Don Boscova stratégia práce s mladými, založená na rešpektovaní ich dôstojnosti, prejavovania im dôvery, na vytváraní vzájomného priateľstva a najmä na vytrvalosti. Don Bosco učí chlapcov, že všetci môžu byť svätí, stačí k tomu milovať. Navyše sa Don Bosco zastáva chlapcov, aby ich zamestnávatelia nenechávali pracovať príliš veľa hodín.
Don Bosco navštevuje chlapcov na miestach kde pracujú, prostredníctvom letákov alebo slovne ich pozýva na lekcie čítania a písania, na lekcie katechizmu do cirkevného konventu, kde sa môžu aj najesť a zahrať.
Pekne sú vystihnuté rozličné typy osobností jednotlivých chlapcov. Je poukázané aj na dobré stránky a pozitívny potenciál ukrývajúci sa aj v tých najhorších z nich. Don Bosco sa teda okrem chlapcov z ulice začne venovať aj chlapcom z väzenia, ktorých zoberie na výlet, z ktorého sa po istých trampotách všetci väzni vrátia, čomu nemôžu uveriť miestni úradníci, ktorí na čele so starostom chceli povolením tohto výletu narušiť prílišnú dôveru Dona Bosca voči takýmto delikventom.
Kňazom z konventu po čase dôjde trpezlivosť a pošlú Dona Bosca preč aj s jeho chlapcami, lebo už nevedia vydržať neustály hluk. Záchranou je pre neho markíza Barrollová, ktorá sa venuje starostlivosti o zanedbané dievčatá a na svojich pozemkoch poskytne priestor aj pre Don Boscových chlapcov s podmienkou, že sa bude Don Bosco venovať aj jej dievčatám. Po čase, ale musí odísť aj odtiaľto, lebo markíza Barrollová sa začne obávať nevhodných kontaktov jej dievčat s jeho chlapcami.
Medzitým jeden z jeho chlapcov, ktorý sa volá Enrice spácha vraždu a odsúdia ho na trest smrti. Don Bosco za ním prichádza do väzenia, Enrice sa vyspovedá a Don Bosco s ním zostáva až do posledných chvíľ jeho života.
Za Don Boscom prichádza Francesco Pinardi počas Don Boscových veľmi ťažkých chvíľ, pretože okrem toho, že sa stala tragédia s Enricom sa musí ešte do týždňa vysťahovať z budovy markízy Barrollovej. Pinardi ponúkne Don Boscovi do prenájmu istý dom, čo Don Bosco prijíma a s chlapcami sa tam hneď nasťahuje.

Starosta chce dať nové oratórium zavrieť, preto prichádza Don Bosco za kráľom, ktorý oratórium zachraňuje.
Starosta podplatí jedného chlapca menom Bruno, aby prichystal na Dona Bosca pascu, ten však v poslednej chvíli svoje rozhodnutie zmení a neuskutoční tento podraz.
Keď sa začne vojna proti Rakúsku, oratórium prepadnú vzbúrenci, Dona Bosca zbijú, ale nakoniec na výzvu jedného z nich odídu preč a oratórium nechajú na pokoji.
V príbehu je veľmi dobre ukázané ako sa Don Bosco snažil všetko riešiť nenásilne a natoľko dôveroval Bohu, že veril, že modlitbou sa dá predísť aj krviprelievaniu, aj keď situácia vyzerá na prvý pohľad beznádejne – chlapcov priviedol k tomu, že sa v každej ťažkej situácii uchýlili k modlitbe a naozaj to pomáhalo.
Samostatnou kapitolou je osobnosť Dominika Savia, ktorý síce zomiera, ale ako Don Bosco hovorí – smrť neznamená koniec, ale začiatok nového života, cez Dominika chcel Boh ukázať ako sväto možno žiť, pretože ako tiež viacero scén vo filme ukazuje, Dominik sa snažil vo všetkom myslieť vždy v prvom rade na druhých a nie na seba.
Po krátkom oddychu vo svojom rodisku sa Don Bosco vracia do oratória aj so svojou matkou Margitou, ktorá má chlapcom nahradiť aspoň čiastočne matky, ktoré buď nemajú alebo nie sú s nimi.
Po čase Don Bosco pre zlé podmienky odvedie viacerých chlapcov zo stavby istého podnikateľa, kde museli celý deň drieť a kde im hrozilo, že pri páde z lešenia zomrú alebo sa ťažko zrania. Zariadil pre nich novú prácu v tlačiarni, kde nemali pracovať dlhšie ako osem hodín denne, napriek tomu, že sa všade inde vtedy pracovalo minimálne dvanásť hodín za deň.
Významným momentom je už spomínaná Dominikova Saviova smrť, po ktorej sa Don Bosco rozhodne založiť rehoľu saleziánov, s čím je spojených mnoho komplikácií, ale napokon v závere filmu mu prichádza konečné schválenie od pápeža.

Vo príbehu je množstvo pekných scén, kde je ukázané ako Don Bosco viedol svojich chlapcov ku konaniu dobra. Na opísanie všetkých by bolo potrebné toho napísať snáď minimálne ešte raz toľko. Za všetky možno spomenúť ešte aspoň scénu, kde Don Bosco so svojimi chlapcami pomáha chorým na choleru, ktorá vtedy v Turíne vypukla. Od Boha dostal Don Bosco prísľub, že chlapci neochorejú pokiaľ nespáchajú ťažký hriech. Na choleru v tom čase ochorel taktiež starosta Clementin, ktorý v priebehu celého Don Boscovho pôsobenia kládol Don Boscovi rôzne polená pod nohy. Don Bosco ale prichádza aj za ním. Clementin priznáva, že škodil Don Boscovi zo svojej pýchy – vedel, že koná nesprávne. Vyspovedá sa a Don Bosco mu sľubuje, že sa raz opäť stretnú...

Skutočne veľmi pekné spracovanie, dobré herecké výkony až nie je skoro čo vytknúť. Pozitívnu pointu filmu dáva samotná osobnosť skutočného Dona Bosca, čo je zárukou kvality.

Tento film na DVD napr. tu.

/Recenzia patrí do série článkov Kvalitný film./

Informácie o Igor Barták

Obrázok používateľa Igor Barták

Krátke info o sebe (nepovinné)

Píšem, lebo v tom vidím zmysel. Má to zmysel, ak Boh existuje. Ak by Boh neexistoval, najrozumnejším riešením by bolo čo najskôr dosiahnuť oslobodzujúcu neexistenciu, lebo ako aj Biblia hovorí, každý deň má dosť svojho trápenia. Verím však, že Boh existuje a namiesto absurdného nezmyselného života v tomto svete tu máme možnosť zažiť odpornosť sveta bez Boha, zmysluplnosť utrpenia a zároveň zmysluplný život, ktorého cieľom je zažívať úžasnú Božiu lásku. Verím, lebo indície nachádzajúce sa vo svete okolo nás naznačujú, že neveriť v Boha je bláznovstvo... http://www.christ-net.sk/node/345

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu