Film: Faustína


Film bol inšpirovaný denníkom rehoľnej sestry svätej Márie Faustíny Kowalskej. Film je trochu starší, čo sa ale našťastie príliš neodráža na celkovom dojme z jeho sledovania. Hlavnou myšlienkou filmu je Božie milosrdenstvo, ktoré je ponúkané zadarmo všetkým – stačí ho len úprimne chcieť prijať.

Dej je robený ako rozprávanie sestry Félixy z kongregácie Božieho milosrdenstva, ktorá žila v blízkosti sestry Faustíny po celé roky, ako mala Faustína zjavenia. Pripomína, že sestre Faustíne veľmi krivdila a aj ubližovala a dnes to veľmi ľutuje. Až teraz si uvedomuje, že spolužitie so sestrou Faustínou bolo pre ňu darom.
Viaceré scény zobrazujú rôznorodú prácu sestier v kláštore, ich trápenia ale aj radosti. Ukazujú aj rôznu duchovnú vyzretosť jednotlivých sestier a rozličné vnímanie ich povolania.
Faustíne sa jedného večera zjavila sestra Viktorína, ktorá už bola rok po smrti. Chcela od Faustíny, aby sa za ňu modlila, za vyslobodenie jej duše z očistca.
Neskôr začína mať sestra Faustína videnia, pri ktorých sa stretáva a rozpráva s Ježišom. Chce od nej, aby namaľovala obraz. Keď o svojich zážitkoch rozpráva spolusestrám, tie ju považujú za chorú a stretáva sa s veľkým nepochopením. Neverí jej ani jej spovedník, ten jej hovorí, aby Ježiša maľovala vo svojom srdci. Faustína po týchto ťažkých skúškach stráca sebadôveru a začína prosiť Ježiša, aby si na túto úlohu vybral niekoho iného.

Na to ju preložia do domu vo Vilniuse a pošlú s ňou aj sestru Félixu. Faustína tu nachádza dobrého spovedníka, ktorý ju vypočuje a aj napriek mnohým pochybnostiam jej pomôže s namaľovaním obrazu. Z obrazu je ale Faustína sklamaná, lebo ani z časti neodzrkadľuje skutočnú krásu Ježiša, ktorého vidí pri zjaveniach.
Faustína absolvuje aj psychiatrické vyšetrenie, ale nič patologické jej pri ňom nezistia. Sestra Faustína začína mať ale vážnejšie zdravotné problémy a túži obetovať svoj život, ktorý prežíva tu na zemi za obrátenie hriešnikov, chce prijať utrpenia za hriechy hriešnikov a na výmenu chce dať všetky potechy jej srdca, prameniace z prebývania s Bohom. Po čase začína pociťovať, že Ježiš vyslyšal jej obetu – jej vnútro je naplnené nepokojom a trápením, ktoré pociťujú hriešnici. Okrem toho sa jej raz zjavuje Ježiš, celý doráňaný a so znetvorenou tvárou a hovorí, že nevesta musí byť podobná ženíchovi. Ona jeho slová pochopila a prijíma to.

Faustína hovorí spovedníkovi aj o tom, že Ježiš žiada, aby bol ustanovený nový sviatok, sviatok Božieho milosrdenstva, ktorý má byť slávený na prvú nedeľu po Veľkej noci. Pán Ježiš jej povedal, že tento sviatok má byť ustanovený preto, lebo napriek jeho horkému umučeniu hynie veľa duší, preto túži, aby tento sviatok bol útočiskom pre všetkých hriešnikov. Napokon Boh žiada aj založenie novej kongregácie, ktorá by vyprosovala a hlásala milosrdenstvo, pričom má sestra Faustína z tohto dôvodu vystúpiť zo svojej terajšej kongregácie.
Pekný je moment, keď Faustína vidí za semiačkom fazule, ktoré vyklíčilo a rastie k nebu veľký zázrak a tak sa prepracuje pri svojom uvažovaní nad touto rastlinkou až k nebeským mocnostiam.

Zaujímavou výzvou aktuálnou určite aj pre nás v súčasnosti je výzva, ktorú Faustína adresuje pred smrťou sestre Félixe. Má sa vhĺbiť do Božej dobroty a má si uvedomiť, že Boha bolí jej nedôvera.
Na konci filmu sa Faustína vracia späť do svojho pôvodného kláštora odkiaľ prišla do Vilniusu, kde zomiera na následky tuberkulózy.

Vo filme je ukázaný pozitívny Faustínin postoj k životu prameniaci z vrelého vzťahu k Bohu. Za všetko chváli Boha. Veľmi pekné sú takisto myšlienky ukryté v modlitbách samotnej sestry Faustíny, vpletené do deja takmer celého filmu. Dobre zachytené je aj neustále stretávanie sa Faustíny s nedôverou a pochybovaním. Niektoré herecké scény pôsobia trochu pateticky, ale dá sa cez to preniesť.
V hlavnej role hrá Dorota Segda, film režíroval Jerzy Lukaszewicz.

Tento film na DVD napr. tu.

/Recenzia patrí do série článkov Kvalitný film./

Informácie o Igor Barták

Obrázok používateľa Igor Barták

Krátke info o sebe (nepovinné)

Píšem, lebo v tom vidím zmysel. Má to zmysel, ak Boh existuje. Ak by Boh neexistoval, najrozumnejším riešením by bolo čo najskôr dosiahnuť oslobodzujúcu neexistenciu, lebo ako aj Biblia hovorí, každý deň má dosť svojho trápenia. Verím však, že Boh existuje a namiesto absurdného nezmyselného života v tomto svete tu máme možnosť zažiť odpornosť sveta bez Boha, zmysluplnosť utrpenia a zároveň zmysluplný život, ktorého cieľom je zažívať úžasnú Božiu lásku. Verím, lebo indície nachádzajúce sa vo svete okolo nás naznačujú, že neveriť v Boha je bláznovstvo... http://www.christ-net.sk/node/345

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu