REFERENDUM a prečo by som sa ho mal zúčastniť?


Možno si poviete, že vás nezaujíma problematika homosexuálov a sexuálnej výchovy.
Ale je potrebné si uvedomiť, že vplyvní dekadentne zmýšľajúci ľudia sa zaujímajú o demoralizáciu vás a vašich detí.

V referende ste dostali právo povedať svoj názor na to, či
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

3X ÁNO

ÁNO otázke č. 1, lebo:

Manželstvo má dva hlavné významy nielen pre manželov a spoločnosť, ale zvlášť pre deti.

Prvý význam je v budovaní hlbokého vzťahu lásky medzi manželmi.

Druhý význam je vo vytváraní bezpečného prostredia pre privádzanie detí na svet a ich výchovu.

Heterosexuálne, monogamné, verné a trvácne manželstvá, kde biologickí rodičia vychovávajú svoje deti v harmonickom vzťahu lásky sú najlepším prostredím pre vývoj detí.*

V referende môžeme poukázať na význam manželstva medzi mužom a ženou pre ďalšie generácie a zabrániť prehlbovaniu zmätenia mladých ľudí, ktorí formujú svoje postoje v oblasti sexuality.

Štát, ak má záujem na zdravej spoločnosti má aj zákonom pravdivo poukázať na fakt, že iné ako heterosexuálne manželstvo nie je na osoh spoločnosti ani jednotlivcom.

ÁNO otázke č. 2., lebo:

Psychologicky a fyzicky škodlivý životný štýl mnohých homosexuálov nevytvára dobré prostredie na výchovu detí.

Väčšina homosexuálov je silne promiskuitná štúdie hovoria o stovkách až tisíckach partnerov homosexuálov za život.**

78% skúmaných homosexuálov bolo nakazených sexuálne prenosnými ochoreniami.***

Problémy súvisiace s alkoholom a drogami sa vyskytujú trikrát častejšie ako medzi heterosexuálmi.****

Dali by ste Vaše dieťa do opatery homosexuálnemu páru?

V referende môžeme zabrániť tomu, aby bol experiment zverovania detí do silne rizikových rodín robený na deťoch.

Štát by mal urobiť viac pre umiestňovanie detí do fungujúcich heterosexuálnych rodín.

Výskumy hovoriace o homosexuálnych partnerstvách ako o rovnako dobrom prostredí pre deti v porovnaní s heterosexuálnymi rodinami treba brať s veľkou rezervou.

Keď ide o sexualitu, podvodné štatistiky z minulosti nie sú zriedkavosťou.

Od Kinseyho neprofesionálnych výskumov až po vymyslené percentá B. Nathansona a jeho spolupracovníkov.*****

ÁNO otázke č. 3, lebo:

Neruší sa možnosť vekovo primeranej výchovy k manželstvu a rodičovstvu v spolupráci rodič – škola.

V referende môžeme ochrániť deti pred nanútenou sexuálnou výchovou, ktorá bude viesť deti k promiskuite a k zvýšenému riziku nákazy sexuálne prenosnými chorobami.

Pred výchovou, ktorá bude deťom nahovárať ideologické a nevedecké nezmysly, že okrem dvoch pohlaví existuje množstvo rodov.

Najlepšia sexuálna výchova chrániaca pred zdravotnými a citovými zraneniami je výchova k láske, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je výchova k zdržanlivosti a vernosti.
-----------------------------------------
Zdroje:

* http://zdravysex.sk/node/13#overlay-context=node/11

** Kaslow, R. A. a spol.: The Multicenter AIDS Cohort Study: Rationale, Organization and Selected Characteristics of the Participants. American Journal of Epidemiology 126, č. 2, aug. 1987, s. 24. In: Macnutt, F.: Homosexualita: Možno sa z nej uzdraviť? Vydavateľstvo sv. Bystríka, Hontianske Tesáre, 2009, 64 s., ISBN 978 – 80 – 969000 – 4 – 6, s. 23.

Bell, A. P., Weinberg, M. S.: Homosexualities: A Study of Diversity Among Men and Women. s. 308 – 309. In: Macnutt, F.: Homosexualita: Možno sa z nej uzdraviť? Vydavateľstvo sv. Bystríka, Hontianske Tesáre, 2009, 64 s., ISBN 978 – 80 – 969000 – 4 – 6, s. 43.

Aardweg, G. M. Terapie homosexuality. Hnutí Pro život ČR, Praha, 2003, 116 s., ISBN 80 - 239 - 1403 – 0, s. 46.

***The American Public Health Association. In: Homosexualita – fakty versus mýty. [online]. [11. 8. 2010]. Dostupné na internete: http://beo.sk/bioetika/236-homosexualita-fakty-versus-myty

****Gays Are More Prone to Substance Abuse“ – Homosexuáli sú náchylnejší k vytvoreniu závislosti, Insight, november 5, 1990. In: Čo škola neučí. [online]. [citované: 27. 8. 2011]. Dostupné na internete: http://www.coskolaneuci.sk

***** Homosexualita a mýtus o štyroch percentách. 23. 4. 2010, [online]. [21. 8. 2010]. Dostupné na internete: http://www.postoy.sk/homosexualita_a_mytus_o_4percentach

Nathanson, B. In: Proč pláčeš, Miriam. Praha: Hnutí Pro život ČR, 2000, 142 s., ISBN 80 – 238 – 4824 – 0, s. 77, 142.

--------------------------
http://www.cestaplus.sk/tema/mesiac/januar_2015/poznate-argumenty-preco-si-zvolit-v-referende-3x-ano

--------------------------
Foto(CC licencia):

http://ukrtvir.info/wp-content/uploads/2011/03/simya_ukrtvir.info_.jpg

Informácie o Igor Barták

Obrázok používateľa Igor Barták

Krátke info o sebe (nepovinné)

Píšem, lebo v tom vidím zmysel. Má to zmysel, ak Boh existuje. Ak by Boh neexistoval, najrozumnejším riešením by bolo čo najskôr dosiahnuť oslobodzujúcu neexistenciu, lebo ako aj Biblia hovorí, každý deň má dosť svojho trápenia. Verím však, že Boh existuje a namiesto absurdného nezmyselného života v tomto svete tu máme možnosť zažiť odpornosť sveta bez Boha, zmysluplnosť utrpenia a zároveň zmysluplný život, ktorého cieľom je zažívať úžasnú Božiu lásku. Verím, lebo indície nachádzajúce sa vo svete okolo nás naznačujú, že neveriť v Boha je bláznovstvo... http://www.christ-net.sk/node/345

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu