Film: Svätý Peter


Veľmi pekné spracovanie najväčších udalostí v živote Svätého Petra. Film sa dotýka z veľkej časti i osudov Svätého Pavla a niektorých ďalších Ježišových učeníkov. Samozrejme aj pôsobenia Ježiša Krista po jeho zmŕtvychvstaní. Tiež je počas deja prítomných viacero ukážok mnohých iných momentov zo života Ježiša v podobe Petrových spomienok. Veľmi obšírny film, ktorý vrcholí prenasledovaním kresťanov v Ríme a ukrižovaním Svätého Petra.

Film je rozdelený na dve DVD. Na prvom sú zachytené udalosti po Ježišovom ukrižovaní a zmŕtvychvstaní a teda dej sa odohráva v Jeruzaleme, resp. vo Svätej Zemi. Udalosti z prvého disku končia rozídením sa Ježišových učeníkov do sveta a odchodom Petra do Ríma. Druhé DVD začína udalosťami v Ríme, po tom čo sa v tomto meste objavuje Peter.

Vráťme sa teda k prvej časti. Ukazuje jednotlivé udalosti známe aj z Písma:
- Ukrižovanie Ježiša Krista.
- Zúfanie apoštolov po Ježišovej smrti.
- Ježišove zmŕtvychvstanie a zjavovanie sa učeníkom.
- Prenasledovanie kresťanov v Jeruzaleme najmä zo strany Šavla.
- Zostúpenie Ducha Svätého na apoštolov.
- Ujasnenie si postoja voči prijímaniu pohanov do Cirkvi.
- Obrátenie Pavla.
- Rozídenie sa apoštolov do sveta a začiatok pôsobenia Pavla v Ríme.
- Príchod Petra do Ríma.
- A mnoho iného.

Druhé DVD obsahuje napríklad:
- Stretnutie Petra a Pavla v Ríme.
- Kázanie, zajatie a popravenie Pavla.
- Osudy jednotlivých kresťanov i pohanov v Ríme, napr. vzťah medzi kresťankou Silviou a pohanom Claudiom, či zmena života gladiátora Trakka.
- Začiatok pôsobenia Petra v Ríme.
- Podpálenie Ríma Nerom a zhodenie viny na kresťanov a ich následné prenasledovanie.
- Chytenie a zabitie Petra.
- Atď.

Filmom sa prelínajú krízy Svätého Petra. On ich ale dokázal prekonávať a to najmä vďaka poslušnosti voči Bohu a jeho volaniu.

Nedostatky filmu vidím v dosť nerealistickom spracovaní ukrižovania, či už Krista alebo i samotného Petra a trochu zvláštneho správania sa Márie pod krížom v úvodnej scéne. Okrem tohto stojí za to ešte v rámci negatív spomenúť, trochu veľký výstrih na šatách Rimanky Silvie v istej časti filmu. Inak je film ok, aj keď v takomto veľkofilme by sa dalo nájsť i viac chybičiek. Ešte je tu však vyobrazenie sa zabíjania gladiátorov v aréne alebo ukameňovanie Svätého Štefana – čiže tieto pasáže tiež nie sú celkom vhodné pre mladších divákov.

V hlavných úlohách: Omar Sharif, Daniele Pecci, Lina Sastri a ďalší. Réžia: Giulio Base. Celková dĺžka je 200 minút.

Tento film na DVD napr. tu.

/Recenzia patrí do série článkov Kvalitný film./

Informácie o Igor Barták

Obrázok používateľa Igor Barták

Krátke info o sebe (nepovinné)

Píšem, lebo v tom vidím zmysel. Má to zmysel, ak Boh existuje. Ak by Boh neexistoval, najrozumnejším riešením by bolo čo najskôr dosiahnuť oslobodzujúcu neexistenciu, lebo ako aj Biblia hovorí, každý deň má dosť svojho trápenia. Verím však, že Boh existuje a namiesto absurdného nezmyselného života v tomto svete tu máme možnosť zažiť odpornosť sveta bez Boha, zmysluplnosť utrpenia a zároveň zmysluplný život, ktorého cieľom je zažívať úžasnú Božiu lásku. Verím, lebo indície nachádzajúce sa vo svete okolo nás naznačujú, že neveriť v Boha je bláznovstvo... http://www.christ-net.sk/node/345

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu