Postreh z Národného pochodu za život

...a pre mňa osobný zážitok.

V zástupe predo mnou kráčal muž. Na pleciach niesol asi štvor alebo päťročné dievčatko.
Dievčatko po celý čas malo na chrbte zavesený transparent z kartónu s nápisom „Ja mám právo na život, prečo ho nemajú aj iní?“
Trpezlivo stáli a pomaly postupovali v dave. Dievčatko akoby si bolo vedomé úlohy, ktorá jej bola zverená, šnúrku, na ktorej malo zavesený transparent okolo krku, držalo a rukou z času na čas upravilo, aby to, čo drží, bolo správne umiestnené.

Isto, dieťa to nemohlo takto vnímať, ale pre mňa osobne to bolo veľké svedectvo, ktoré ma povzbudzuje poďakovať za krásne vyjadrenie úcty k životu.

Informácie o Paulína Noellová

Príspevky na blogu