Bájka o usilovnom a lenivom mravčekovi


Bol raz jeden les a uprostred tohto lesa stál kopec, ktorý sa ako veľké mestečko usilovných mravčekov skvel vo svojej nádhere a zložitej deľby práce. I žili v ňom okrem iných dvaja mravčekovia – jeden bol dobrý a usilovný, druhý bol zlý a lenivý.
-

A dostali od kráľovnej mravčieho mestečka úlohu doniesť šťavnatý list, čerstvo spadnutý zo stromu. Usilovný mravček sa vydal do lesa a priniesol taký list. A lenivý mravček zlyhal – nedoniesol nič. Preto predstúpil pred kráľovnú a kajal sa: „Ľutujem svoj prečin a svoju neposlušnosť. Chcem sa polepšiť a prečinu sa chrániť. Prosím, odpustite.“ A kráľovná mu nariadila priniesť za pokánie šťavnaté listy dva. A kedže kráľovná bola jeho mamičkou, ako je mamičkou všetkých mravčekov z mestečka, lenivý, ale kajúcny mravček priniesol z lásky k nej horko-ťažko dva listy.

Na druhý deň mali priniesť mravčekovia kúsok drievka na premostenie niektorých chodbičiek. A usilovný doniesol krásne drievko, no lenivý sa utopil vo svojej záhaľke a nič nepriniesol. Kráľovná ho vyhrešila a on sa s ľútosťou opäť kajal za svoj prečin lenivosti. A tak mu za pokánie kráľovná nariadila priniesť drievka dve. A veru, lenivý, ale kajúcny mravček – opäť v duchu kajúcnosti a lásky voči svojej mamičke – priniesol horko-ťažko dve drievka.

A nadišiel napokon aj tretí deň. Tento raz mali mravčekovia priniesť odrobinku po jedle turistov. A usilovný mravček doniesol prikázanú odrobinku, avšak lenivý mravček opäť prepadol svojej záhaľke a neprinútil sa k práci. A tak sa kráľovná nahnevala a vyhrešila ho. I kajal sa mravček a prosil o odpustenie svojej lenivosti. Za pokánie mu kráľovná mravčieho mestečka nakázala priniesť odrobinky dve. A lenivý, ale kajúcny mravček tak z lásky ku svojej mamičke horko-ťažko učinil.

Nakoniec nadišiel čas odmeny a kráľovná hodnotila prácu svojich poddaných, svojich detí. A lenivý, ale kajúcny mravček dostal väčšiu odmenu, než usilovný mravček.

„Prečo?“ čudoval sa usilovný mravček.

A kráľovná: „Lebo ty si priniesol jeden list, kajúcny mravček dva, ty jedno drievko, kajúcny dve drievka, ty jednu odrobinku, kajúcny dve odrobinky. Urobil nášmu mestečku väčšiu službu...“
-
Poučenie

Boh nepozerá, koľkokrát sme spadli do toho istého hriechu. Ani nepozerá, či sme mu verní neustále a žijeme svätým životom. Dôležité je ovocie, a to ovocie z lásky. Len ovocie z lásky, ktoré ako plody našej služby prinášame na slávu Boha – len ono zaváži.
-

PrílohaVeľkosť
mravček Ferdo.jpg24.17 KB

Informácie o Roman Gemela

Príspevky na blogu