Temné noci

Novoveké dejiny civilizácie ľudstva poznajú zopár temných nocí, ktoré sa krvavo zapísali do dejín rozličných národov.
Bartolomejská noc v Paríži z 23. na 24. augusta 1572 bola masakrom, pri ktorom na príkaz francúzskeho kráľa Karola IX. bolo zabitých 3000 kalvínskych hugenotov.
Noc dlhých nožov z 29. na 30. júna 1934 sa odohrala na príkaz Adolfa Hitlera. Pri tejto čistke nepohodlných oponentov bolo zavraždených okolo 200 členov NSDAP a SA.
Barbarská noc z 13. na 14. apríla 1950 bola naplánovaná komunistickým režimom, kedy príslušníci Štátnej bezpečnosti prepadli na Slovensku 56 kláštorov mužských reholí a do sústreďovacích kláštorov násilne deportoval 850 rehoľníkov.
Krvavá noc v Paríži z 13. na 14. novembra 2015 bola nočnou morou pre tých, ktorí ju zažili, a obrala o pokojný spánok zvyšok sveta – obyčajných ľudí i politikov. Na šiestich miestach udreli fanatickí teroristi z hnutia Islamský štát na ľudí zhromaždených na futbalovom zápase, na koncerte, v reštauráciách. Obeťami siedmich teroristov sa stalo 129 nevinných civilistov.
Mesto s typickým koloritom architektonických pamätihodností ako je svetoznáma Eiffelova veža, L´Arc de Triomphe, Chapms-Elysées, katedrála Notre- Dame de Paris a Sacre Coeur, Montmartre, Louvre a Versailles, sa stalo terčom teroristických útokov, ktoré sa neodohrali kdesi na Ďalekom Východe, kdesi v Afganistane alebo v Iraku, ale priamo v srdci európskej kultúry, umenia, turizmu, politiky. Paríž leží na 49 rovnobežke – rovnako ako Prešov. Výnimočný stav. Nepriateľ pred bránami. Sme vo vojne. Islamskí teroristi s naším občianstvom a pasom si nabíjajú kalašnikovy ostrými nábojmi rovno na našom dvore, kde sme pred dvetisíc rokmi vysadili tri mocné stromy – grécku filozofiu, rímske právo a kresťanstvo. Pred 226 rokmi sme vysadili semienka ideálov slobody, rovnosti a bratstva a pred 60 rokmi sme ako Európske spoločenstvo vysadili najmladšie vymoženosti – mier, príslušnosť k spoločným hodnotám, sloboda, mobilita a blahobyt. Musíme sa brániť pred každým, kto chce násilnými útokmi zničiť základné princípy a hodnoty demokracie a humanizmu. Veľmi citlivo, múdro a rozvážne treba narábať s pluralitou a multikulturalizmom. Nemožno ho aplikovať na tých, ktorí ho sami neuznávajú.
Nepokoj je stále dielom človeka; pravý pokoj pochádza od Boha. Deň po tom strašnom masakri v Paríži celý svet natiahol na seba trikolóru solidarity, súcitu a odhodlania. Po celom svete horia plamienky sviečok ako symboly nádeje. Celý svet sa modlí za Paríž, ale aj za všetky iné miesta našej zeme, ktoré sú viac skropené krvou ako dažďom. Modlime sa spoločne k Bohu, aby aj tam zo semienok odpustenia, vzájomnej tolerancie, rešpektu a úcty vzklíčil pokoj, mier, bezpečie a istota.
História ľudstva si pamätá zopár nezabudnuteľných nocí, v ktorých vládla smrť, ktorá zabíjala živých a zanechávala po sebe mŕtvych. Ale bola však jedna noc, ktorá priniesla život, vzkriesenie a zmŕtvychvstanie. Táto „veľká noc“ je pre mňa nádejou, že nad nenávisťou po zuby ozbrojenou samopalmi, granátmi, bombami nakoniec zvíťazí láska. A bude pokoj...

Informácie o Branislav Polča

Príspevky na blogu