...niekedy treba aj „uzdravovať v sobotu“...

Život prináša rôzne ťažkosti a úlohy, ktoré treba riešiť. Niekedy sme postavení pred dilemy, či voliť to, alebo ono riešenie. Niekedy sa zdá jedno riešenie horšie od druhého. Zvykom je voliť menšie zlo. Je to však presvedčivé pre všetkých? Niekedy to nestačí... Napríklad zákonníkom a farizejom. Vtedy nám pomôže problém vyriešiť Ježišov príklad ...

Mnohí z nás poznajú ťažkosti a problémy Pána Ježiša s farizejmi a zákonníkmi. Jedným takým je aj prípad, keď Ježiš uzdravoval
v sobotu. Farizeji a zákoníci sa cítili istí vo svojej „dokonalej pravovernosti“. A keď Ježiš uzdravil chorého v sobotu, hneď Ježiša odsudzovali, lebo „rušil“ sobotný pracovný pokoj. Ježiš sa zľutoval nad chorým úbožiakom, lebo mu ho bolo ľúto. Preukázal lásku a milosrdenstvo tak, ako ho hlásal počas svojho účinkovania. Ale zákonníkom a farizejom to vadilo, hneď sa nad Ježišom pohoršovali. Pripomeňme si slová Svätého Písma : „Potom znova vošiel do synagógy. Tam bol človek s vyschnutou rukou. A oni naň striehli, či ho v sobotu uzdraví, aby ho mohli obžalovať. Tu povedal človekovi s vyschnutou rukou: "Staň si do prostriedku!" A tamtých sa opýtal: "Slobodno v sobotu robiť dobre alebo zle, zachrániť život alebo zničiť?" Ale oni mlčali. S hnevom si ich premeral a zarmútený nad zaslepenosťou ich srdca povedal človekovi: "Vystri ruku!" On ju vystrel a ruka mu ozdravela. Farizeji vyšli von a hneď sa radili o ňom s herodiánmi, ako ho zahubiť.“ ( Mk 3,1-6 )
V živote veriaceho sa občas podobná situácia môže prihodiť. Vtedy treba nasledovať Ježišov príklad, nebáť sa posudzovania farizejov a zákonníkov, nasledovať Ježiša a „ uzdravovať“, hoci
aj „v sobotu“. Pretože hlavné prikázanie, prikázanie lásky má vždy prednosť. Aj v tom je nám Ježiš vynikajúcim žiarivým príkladom...

PrílohaVeľkosť
OBRAZOKnaBLOGY1.jpg61.32 KB

Informácie o Miroslav Priecel

Obrázok používateľa Miroslav Priecel

Krátke info o sebe (nepovinné)

Aktívny katolík na trvalej invalidite, rozvíjajúci a používajúci svoje talenty na slávu Božiu a na spásu ľudí.
Zaujímam sa o tvorivé písanie poézie a prózy, aj trochu o žurnalistiku. Výtvarne tvorím, zaujímam sa o šach.
Kontakt: miroslavpriecel@inmail.sk

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu