Film: Mária Goretti


Skutočný príbeh o mladom dievčati, ktoré svojou odvahou, dobrotou a otvorenosťou odpúšťať, zmenilo životy mnohých ľudí, ktorí ju poznali. Film o dievčati, ktoré sa za zlobu dokázalo odplácať láskou. Šialenstvo? Asi nie, skôr hrdinstvo, lenže chce to silnú osobnosť, čerpajúcu silu od Boha.

Jadro filmu sa odohráva od doby, dva roky pred Máriinou smrťou. Jej rodina a spolu s nimi aj Mária chodia pracovať na pole istého veľkostatkára. Ten zneužíva lacnú pracovnú silu na svoje obohacovanie sa, bez toho, že by robotníkom, ktorí pre neho pracujú zabezpečil primeranú mzdu na dôstojný život. Medzi robotníkmi sa šíri malária a keďže nemajú dostatok peňazí ani na liečbu chinínom, mnohí na poli zomierajú. Okrem iných aj Máriin otec. Ten, kým žije, je vo filme synonymom odvahy, pevnosti a čestnosti. Príkladný otec, v ktorého šľapajach ide aj jeho dcéra.
Kvôli tomu, že sú chudobní, žije jeho rodina v jednom dome spolu s ďalším robotníkom a jeho synom Alessandrom. Alessandrov otec je večne mrzutý alkoholik, častujúci svojho syna pravidelnými urážkami a ponižovaním. Je plný nenávisti, ktorú prenáša i na syna.

Dôležitú úlohu vo filme zohráva nový kňaz (hrá ho herec, ktorý hral hlavnú rolu vo filme Don Bosco), ktorý prichádza do obce, kde žijú. Ten bojuje za práva zneužívaných robotníkov a v Márii spoznáva silné a dobré dievča. Bijú sa tu hodnoty, ktoré vyznáva tento kňaz, a ktoré preferuje miestny veľkostatkár. Dobre je vystihnuté najmä rozdielne vnímanie hodnoty človeka v ich očiach. Zaujímavá je zvlášť scéna, keď sa niektorí robotníci pomstia veľkostatkárovi aspoň tak, že mu zabijú psov. Jeho následné žialenie nad psom je tu v paradoxnom kontraste k jeho ľahostajnosti voči umierajúcim roľníkom

Mária a Alessandro sú spočiatku dobrými kamarátmi, ale keď sa začne v Alessandrovom srdci rozhojňovať nenávisť voči druhým aj voči jemu samému, všetko dobré medzi nimi sa začne rúcať. Alessandro chce vtedy aj Máriu len využiť a aj na nej prejaviť svoj hnev a nenávisť voči všetkému.
Zaujímavá je myšlienka z filmu porovnávajúca maláriu s nenávisťou. Vyslovuje ju Máriin otec a hovorí niečo v tom zmysle, že nenávisť je ako malária, len pri nej je jediným možným chinínom Ježiš.

Tiež významnú rolu vo filme hrá veľkostatkárova žena, ktorú jej muž podvádza a vôbec sa o ňu nezaujíma. Ona je presným opakom svojho sebeckého muža. Svoju dobrotu prejavuje či už voči samotnému manželovi alebo tiež voči trpiacim roľníkom. Je ukážkou milujúcej manželky, ktorá napriek podrazom svojho muža je ženou zachovávajúcou si svoju dôstojnosť.

Alessandro začne časom obťažovať Máriu, pokúsi sa ju dva krát znásilniť, ale ona sa ubráni a ujde mu. Napokon sa o to pokúsi ďalší raz, ale keďže Mária sa mu ani teraz nepoddáva, chce ju k tomu donútiť s nožom v ruke. Mária ani vtedy neprivolí a on sa ju preto rozhodne týmto nožom dobodať. Po nejakom čase Mária na následky zranení zomiera. Ešte predtým však Alessandrovi odpúšťa a modlí sa za neho.

Alessandro ide za tento svoj skutok samozrejme do väzenia. Ako je ale na konci filmu uvedené, po odpykaní trestu vstúpil Alessandro Serenelli do kláštora, kde žil až do svojej smrti. Ako vidieť Božia láska pôsobiaca v tomto prípade práve cez Máriu zmenila jeho zmýšľanie a ďalší život a Boh v tomto prípade obrátil veľké zlo na ešte väčšie dobro.

Čo sa týka celkového hodnotenia hereckých výkonov, dá sa povedať, že film má dobrú úroveň. Menej vydarených scén s kŕčovitými výjavmi žiaľu a pod. je našťastie minimum.

Réžia:.Giulio Base. Hrajú: Massimo Bonetti, Luisa Ranieri, Flavio Insinna, Martina Pinto, Fabrizio Bucci a ďalší.

Tento film na DVD napr. tu.

/Recenzia patrí do série článkov Kvalitný film./

Informácie o Igor Barták

Obrázok používateľa Igor Barták

Krátke info o sebe (nepovinné)

Píšem, lebo v tom vidím zmysel. Má to zmysel, ak Boh existuje. Ak by Boh neexistoval, najrozumnejším riešením by bolo čo najskôr dosiahnuť oslobodzujúcu neexistenciu, lebo ako aj Biblia hovorí, každý deň má dosť svojho trápenia. Verím však, že Boh existuje a namiesto absurdného nezmyselného života v tomto svete tu máme možnosť zažiť odpornosť sveta bez Boha, zmysluplnosť utrpenia a zároveň zmysluplný život, ktorého cieľom je zažívať úžasnú Božiu lásku. Verím, lebo indície nachádzajúce sa vo svete okolo nás naznačujú, že neveriť v Boha je bláznovstvo... http://www.christ-net.sk/node/345

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu