Film: Klára a František


Film známy už aj zo slovenskej televízie, ktorá ho dávala niekedy okolo Veľkej noci tohto roku je vynikajúcim spracovaním životných osudov svätého Františka a Kláry. Obaja zasvätili svoj život chudobe a službe Bohu i blížnym. Ich život bol vzorom pre mnohých, ovplyvnili zmýšľanie nielen množstva ľudí žijúcich v stredoveku, ale darí sa im to často aj dnes. Obaja sú považovaní za jedny z najväčších osobností Cirkvi.

František slúži na začiatku ako vojak, a i on je zapletený do bojov medzi mestami na severe apeninského polostrova. Keď sa František prvý raz stretáva s Klárou, je to malé dievča, ktoré sa ešte hráva s bábikami.
Františkov otec túži po tom, aby jeho syn preslávil ich rodinu cez získanie uznania práve skrz povolanie rytiera. Keď sa ale František stretáva s množstvom trápenia či už malomocných alebo chudobných, začína pochybovať o správnosti smerovania svojho života. I keď sa František vydá na križiacku výpravu, čoskoro sa z nej vracia. Rozhodne sa tak, po tom, čo sa mu vo sne prihovoril Boh. Vníma, že Pán chce od neho niečo iné.

Podobne aj Klára pochádza zo zámožnej rodiny. Jej rodina ju chce vydať za bohatého ženícha. Čo je však horšie, chcú ju vydať za niekoho, koho vyberú bez toho, že by toho muža mala možnosť lepšie poznať alebo, že by toho muža milovala. Klárinho srdca sa ale veľmi dotýka, keď vidí trpiacich a väzňov, ktorí pociťujú od okolia len nenávisť a pohŕdanie. To vplýva na jej túžby a sny o budúcom živote.

František vidí, že je ťažké vymaniť sa spod otcovej moci a vplyvu, napriek tomu urobí rázne rozhodnutie. Zbaví sa všetkého čo má i celého bremena majetku, ktoré chce na neho položiť jeho otec. Zachová sa ako blázon, rozpredá otcove látky, s ktorými jeho otec obchodoval, utŕžené peniaze dá na opravu kostola a na znak svojho rozhodnutia žiť v chudobe sa vyzlečie donaha pred davom ľudí.

Po tom čo František odíde z domu začne slúžiť chudobným a chorým. Okrem toho začne opravovať zničený kostol neďaleko Assisi. Napriek šíreniu predsudkov voči Františkovi s k nemu postupne pridáva stále viac a viac ľudí. I vtedy, keď ich je už mnoho, sa ale stretávajú s nepriateľstvom a prenasledovaním.

Františka a jeho nasledovníkov začínajú obviňovať z kacírstva. Na odporučenie miestneho biskupa sa vyberie za pápežom požiadať ho o schválenie toho, čo robí. I keď to sprvu nevyzerá veľmi nádejne, pápež nakoniec podporí Františkovo dielo.

Ku Františkovi a jeho bratom sa pridáva i Klára a časom i ďalšie dievčatá, ktoré sú takisto inšpirované službou Bohu v chudobe a jednoduchosti.

Neskôr František odchádza do Afriky, kde je vojna medzi moslimami a križiakmi. Pri stretnutí so sultánom dohodne podmienky mieru i prístup kresťanov k miestam vo Svätej Zemi. Avšak väčšina vodcov križiakov nechce odsúhlasiť takúto dohodu a chcú radšej čo najviac saracénov pozabíjať, nie sa s nimi zmieriť.

Keď sa František vráti späť do Assisi, uvedomí si, na naliehanie bratov, potrebu pravidiel pre svoju rehoľu a preto pre nich vytvorí pravidlá života františkánov.

František zomiera 4. októbra 1226 a dva roky po smrti je vyhlásený za svätého. Klára naproti tomu žila ešte 27 rokov a v roku 1255 bola i ona vyhlásená za svätú.

Vo filme je množstvo pekných scén a detailov zo života Kláry a Františka. Možno ešte aspoň spomenúť Františka a divé zvieratá, ktoré sa ho vôbec nebáli a ani mu neublížili, jeho založenie tradície vianočného Betlehemu, či to ako v závere života nosil na svojom tele stopy po Kristových ranách. Samozrejme je v osobách Františka i Kláry skĺbených množstvo kladných vlastností, ktoré tu však nebudem osobitne vymenúvať. Film je takisto plný výstižných paralel a do deja zakomponovaných myšlienok.

Život Kláry a Františka hovorí o tom ako sa dvaja slabí ľudia dokázali cez pôsobenie Božej milosti, ktorej sa obaja otvorili, zmeniť na silné osobnosti. Urobili rázne rozhodnutia vo svojich životoch a stali sa vzorom pre ostatných. Napriek tomu, že bol František považovaný okolím často za nenormálneho, svojim konaním a odhodlaním slúžiť Bohu zmenil do značnej miery Cirkev i svet. Išiel proti logike čisto ekonomického a hedonistického myslenia ľudí tej doby, ktorí sa nedokázali a nechceli zrieknuť zháňania sa za nepotrebnými vecami. Išiel proti logike toho myslenia, ktoré koncentruje snaženie a život i väčšiny ľudí dneška vo vlastný prospech alebo maximálne v prospech svojej rodiny. Koncentruje snaženie často i tých, ktorí si uvedomujú, že je omyl žiť takýmto spôsobom života. Nedokážu sa však vymaniť spod jarma svojich závislostí, lebo chcú slúžiť viac svojmu pohodliu a blahobytu, než Bohu, i keď slovami deklarujú opak.

Tento film v ponuke na DVD napr. tu.

/Recenzia patrí do série článkov Kvalitný film./

Informácie o Igor Barták

Obrázok používateľa Igor Barták

Krátke info o sebe (nepovinné)

Píšem, lebo v tom vidím zmysel. Má to zmysel, ak Boh existuje. Ak by Boh neexistoval, najrozumnejším riešením by bolo čo najskôr dosiahnuť oslobodzujúcu neexistenciu, lebo ako aj Biblia hovorí, každý deň má dosť svojho trápenia. Verím však, že Boh existuje a namiesto absurdného nezmyselného života v tomto svete tu máme možnosť zažiť odpornosť sveta bez Boha, zmysluplnosť utrpenia a zároveň zmysluplný život, ktorého cieľom je zažívať úžasnú Božiu lásku. Verím, lebo indície nachádzajúce sa vo svete okolo nás naznačujú, že neveriť v Boha je bláznovstvo... http://www.christ-net.sk/node/345

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu