Pomôcky pre štúdium liturgiky / Sacrae liturgiae sudiorum utensilia

Táto stránka vzniká ako priestor, kde bude možné dať k dispozícii práce uľahčujúce orientáciu v liturgických prameňoch.

Missalis Romani editio princeps Mediolani anno 1474 prelis mandata

Je prvým tlačeným misálom vydaným v Miláne je preto veľmi cenným prameňom pre štúdium liturgických kníh.

Pomôcka / instrumentum utensilium
Kalendarium + sanctorale
je prehľadná tabuľka v ktorej vedľa seba nájdete kalendár a sanktorál tohto prameňa a odkaz na stranu v sanktoráli.

Pomôcky / instrumenta utensilia
Index generalis je index v ktorom sú všetky zahrnuté textové jednotky v abecednom poradí.
Index analyticus
je sústava niekoľkých indexov, rozdelených podľa charakteru danej textovej jednotky, pomocou ktorých sa dá v misáli vyhľadať skoro každá textová jednotka, teda nielen orácie, ale aj texty graduála, epištolára a evanjeliára a aj niektoré rubriky.

Vetus missale Romanum monasticum Lateranense anno 1752 a Nicolao Antonelli editum

Ide o starý lateránsky misál, ktorý slúžil mníšskej komunite pri lateránskej bazilike. Bol napísaný v 13. storočí (Kennedy, Van Dijk), Antonelli ho datuje až do 11. storočia.
Index generalis, Index analyticus

PrílohaVeľkosť
Missalis Romani editio princeps Mediolani anno 1474 Kalendarium et sanctorale tab.pdf246.98 KB
Index MR 1474 pars1.pdf635.89 KB
Index MR 1474 pars2.pdf683.47 KB
Index MRML.pdf598.6 KB

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia a na portáli christ-net.sk.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu