Okrúhle výročia

Ahojte, dnes máme stodesiate výročie černovskej tragédie a celý rok je jubilejný pre dr. Jozefa Tisa -- napĺňa sa sedemdesiat rokov po jeho poprave a stotridsať rokov po jeho narodení. Tak som si povedala, že sem niečo napíšem, a vybrala som niekoľko viet z Tisovej reči pri príležitosti konania kurzov slovenských dejín (v r. 1940) -- o ich zmysle (mohla by som dodať -- o zmysle historiografie a možno aj humanitných vied).
"Dejiny nám ukazujú slovenský spôsob žitia, spravovania, snaženia, a tak ďalej. (...) Rozmýšľanie o danej minulosti je potrebné na vedenie každodenného života. Učme sa zo škody druhých i zo škody svojich predkov. (...) Máme veľké dedičstvo. Musíme ho odovzdať našim pokoleniam."

Informácie o Monika Mičudová

Príspevky na blogu