Variationes in Ordinem Hebdomadae sanctae inducendae

Variationes in Ordinem Hebdomadae sanctae inducendae, Typis Polyglottis Vaticanis 1965
(pdf)

Ide o pokoncilovú revíziu niektorých častí Veľkého týždňa, ktoré sa používali až do prvého typického vydania Rímskeho misála v r. 1970.
Obsahuje formulár omše svätenia olejov na Zelený štvrtok, Obrad požehnania olejov a pozmenené a doplnené texty štyroch modlitieb (prosieb) na Veľký piatok (za Cirkev, jednotu kresťanov, židov, za tých čo neveria v Krista).

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia a na portáli christ-net.sk.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu