Padne mi zaťažko prijať sa

Milosrdný Bože, padne mi zaťažko prijať sa.
Toľko mi toho na sebe vadí:
netrpezlivosť, nepokoj, povrchnosť, precitlivenosť.
Predkladám ti všetko, čo ma na mne hnevá.
Viem, že ty ma vždy prijmeš.
Ty ma neposudzuješ ani neodsudzuješ.
Ja sám so sebou zaobchádzam tak nemilosrdne.
Tohto sudcu vo vlastnom srdci však nedokážem umlčať.
Predkladám ti svoju bezmocnosť a verím,
že tvoje prijatie je silnejšie, ako moja neschopnosť prijať sa.
Predkladám ti svoje prázdne ruky.
Ty naplníš moju prázdnotu svojou láskou.
Ty ma prijímaš so všetkým, čo nechcem prijať ja.
Aj keď viem, že ty ma prijímaš, padne mi zaťažko uveriť tomu.
Niekedy by som chcel to, čo sám na sebe nedokážem vystáť,
ukryť aj pred tebou.
Teraz však chcem skúsiť urobiť opak.
Pozri do mojich rúk, v ktorých ti predkladám svoju pravdu.
Nahliadni do temných zákutí mojej duše,
aby tvoj dobrotivý pohľad všetko vo mne premenil.
Keď tvoja láska prenikne moje vnútro,
potom budem aj ja na všetko v sebe hľadieť dobrotivým pohľadom.
Nájdem odvahu byť k sebe samému seba vo viere v tvoju bezvýhradnú lásku.
Amen

Anselm Grün : Daruj mi široké srdce
Modlitby (Dobrá Kniha, Trnava)

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu