Kolovrátok

Krátke myšlienky a zamyslenia pozberané z internetu a z kníh.

Veľký Piatok

Ježišovi zvliekli šaty a obliekli mu šarlát, aby ho mohli ešte viac zosmiešniť. Chceli mu zobrať i to posledné, čo mal – ľudskú dôstojnosť. On však mlčky a v tichosti znáša potupu a posmech... Ježiš, ktorého oberajú o jeho dôstojnosť, chce aj týmto posmievačom darovať večný život, chce im darovať seba samého. Keď oni berú, on sa chce ešte viac rozdať.
„Ďakujem Bohu, že sa ku mne stále skláňa, aby mi niečo zobral,“ vyznáva sv. Matka Tereza.

Čo znamená byť kresťanom

Podobne ako bohatý brat berie na seba dlhy svojho brata, ktorý zbankrotoval, tak aj náš Pán vzal na seba všetky nezhody a disharmóniu, všetky hriechy a viny človeka tak, akoby bol sám vinný.

Kráľovia „hľadači“

Zvykli sme si písať pred dátum svojho narodenia hviezdičku, a možno netušíme, kde sa to vzalo.

Konať, a aj „lámať“

„Lámať“: toto je ďalšie slovo, ktoré vysvetľuje zmysel toho „toto robte na moju pamiatku“. Ježiš sa rozlámal, láme sa pre nás. A žiada od nás, aby sme sa dávali, aby sme sa lámali pre druhých.

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. (Lk 9, 23)

Pane Ježišu, je ľahké nosiť tvoj kríž na krku alebo ho zavesiť ako ozdobu na steny našich pekných katedrál alebo svojich domov.

Pozvanie

V dnešnom tvíte Svätý Otec František pozýva k svedectvu modlitby a lásky najmä k trpiacim.

Čo zjavuje Boh sám o láske, ktorou nás miluje?

Aký je teda náš nebeský Otec? Ako nás miluje, ako opísať jeho lásku k nám? Aký je ten, ktorého často oslovujeme Otče náš bez pozornosti, bez myšlienky, bez predstavy aj bez citu?

Príspevky na blogu