Červená streda sa tento rok uskutoční 24. novembra

Jej zmyslom je pripomínať si tých, ktorí sú vo svete prenasledovaní pre svoje náboženské presvedčenie. Znakom tejto iniciatívy je rozsvietené červené svetlo symbolizujúce krv trpiacich pre vieru.
Zapojiť sa môžete ako jednotlivec, rodina, spoločenstvo, farnosť i obec, napríklad týmito spôsobmi:
nasvietiť červeným svetlom kostol, významnú budovu, stavbu či pamätník vo vašej obci
usporiadať spoločnú liturgiu či modlitbové stretnutie s úmyslom za prenasledovaných
súkromne sa pomodliť za prenasledovaných.

Kto najviac trpí pre svoju vieru
Na svete je možstvo ľudí, ktorí trpia pre svoje náboženstvo. Málokto však vie, že najviac prenasledovaní sú kresťania.

Až 300 miliónov ľudí na našej planéte je utláčaných, lebo sa hlási k viere v Ježiša Krista. Sú to bežní veriaci, ktorých jediným previnením je, že sa nechali pokrstiť a chcú sa - aspoň v nedeľu - zúčastňovať bohoslužieb.

Žijú však v krajinách zmietaných autoritárskym režimom, islamistickým extrémizmom či etnickým nacionalizmom. Čelia tam obmedzovaniu slobody, chudobe, hrozbe únosov, násilia a smrti.

Prenasledovanie kresťanov dnes v niektorých častiach sveta dosahuje úroveň genocídy - sú vyhladzovaní.

Červená streda je celosvetovou inciatívou, ktorá na tieto skutočnosti poukazuje.

Modlitba
za trpiacich kresťanov

Nebeský Otec, prinášame dnes pred tvoju tvár tých, ktorí ťa nemôžu
slobodne vyznávať a trpia z lásky pre Tvoje Meno.
Prosíme ťa za našich bratov a sestry v Sýrii, ktorých vlasť je zmietaná vojnou
a chudobou a oni sú nútení zanechať svoje domovy.
Modlíme sa za veriacich v Nigérii, kde sú kresťanské dediny vyhladzované
a ženy zotročované extrémistickými militantmi.
Vypočuj volanie svojich detí v Mozambiku. S prázdnymi rukami utekajú
z provincie Cabo Delgado, kde im hrozia únosy a smrť a ich kostoly a domy
sú demolované.
Zhliadni na Libanon, ktorý čelí obrovským krízam a napriek tomu sa snaží
poskytovať útočisko utečencom z iných krajín. Daj im každodenný chlieb.
Navštív svoj ľud v Iraku, ktorý sa pomaly vracia späť na Ninivské pláne.
Pomôž im znova vybudovať domovy, ktoré stratili v ohni nenávisti.
Prosíme ťa za tvoje deti v Pakistane. Aby už nemuseli trpieť hrozby únosov,
trestov smrti a sexuálneho zotročovania preto, že milujú svojho Spasiteľa.
Daj útechu všetkým na celom svete, ktorí trpia núdzou alebo sú rozličnými
spôsobmi utláčaní pre svoje vierovyznanie. Pokorne ťa prosíme
o bezpečnosť, spravodlivosť a slobodu pre všetky tvoje deti.
Pán bude utláčanému útočišťom, príhodným útočišťom v časoch súženia.
Na teba sa spoľahnú tí, čo tvoje meno poznajú, veď ty, Pane, neopúšťaš tých, čo
ťa hľadajú. (Ž 9, 10-11)
Otče náš ...
Sláva ...

Červená streda
24. november 2021

zdroj: https://acnslovensko.sk/wp-content/uploads/2021/11/Modlitba-cervena-streda.pdf

Text zverejnený na webovej stránke ACN Slovensko.

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu