Záver z homílie kardinála Re pri poslednej rozlúčke s kardinálom Jozefom Tomkom

….V modlitbe zverujeme tohto nášho spolubrata Bohu, aby mu vo svojej nesmiernej láske dal tú radosť a ten pokoj, ktoré si zaslúžil svojou vernou a veľkodušnou službou Cirkvi, pápežovi a Svätej stolici.

V evanjeliu sme počuli: „Veríte v Boha, verte aj vo mňa. ... Idem vám pripraviť miesto. ... [Potom] zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja“ (Jn 14,1.2.3).

Sú to slová vyslovené počas Poslednej večere, keď apoštoli smerovali k stretu so zdanlivým zlyhaním Ježiša v jeho smrti na kríži. „Veríte v Boha, verte aj vo mňa“. Aj my sa pridŕžame týchto slov, keď slúžime svätú omšu za zosnulého kardinála, a prosíme Boha, aby aj nám doprial zakončiť náš pozemský beh v bezvýhradnej vernosti a s neustálym nasadením v službe Cirkvi a bratom, o čom nám kardinál Tomko zanechal poučné svedectvo.

Text zverejnený na webovej stránke TKKBS .

Informácie o Redaktor

Obrázok používateľa Redaktor

Krátke info o sebe (nepovinné)

Redaktor portálu Christ-Net.Sk

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu