Biblický kvíz 4

1. Ako sa volal otec Mojžišovej ženy Sefory?

a) Jetro
b) Abimelech
c) Lót

2. V ktorej knihe sa nachádza Desatoro?

a) Deutoronómium
b) Numeri
c) Exodus

3. Ktorých apoštolov si vzal Ježiš so sebou na vrch premenenia?

a) Ondreja, Tomáša a Petra
b) Matúša, Jakuba a Jána
c) Petra, Jakuba a jeho brata Jána

4. Aký príbuzenský vzťah bol medzi apoštolom Marekom a Barnabášom?

a) žiadny
b) bratranci
c) bratia

5. Názov mesta v ktorom Pavol býval a pracoval u výrobcov stanov?

a) Efez
b) Korint
c) Jeruzalem

6. Koľko kapitol má evanjelium sv. Lukáša?

a) 30
b) 15
c) 24

7. Kde napísal apoštol Marek svoje evanjelium?

a) v Korinte
b) v Ríme
c) v Aténach

8. Ktorý prorok hovoril k suchým kostiam ktoré potom ožili?

a) Izaiáš
b) Ezechiel
c) Baruch

9. V ktorých rokoch uskutočnil Pavol svojú tretiu misijnú cestu?

a) 48 - 50 po Kr.
b) 50 - 55 po Kr.
c) 53 - 59 po Kr.

10. Na ktorom vrchu dostal Mojžiš od Boha Desatoro?

a) Sión
b) Tábor
c) Sinaj

Informácie o Peter Grobarčík

Obrázok používateľa Peter Grobarčík

Krátke info o sebe (nepovinné)

Telesné postihnutý mladý mladý človek ktorý miluje nášho Pána Ježiša Krista a túži ho stále hlbšie poznať a ohlasovať ľudom okolo seba aj prostredníctvom môjho blogu.

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu