Odkazy

Sakramentáre a misále

Missale Romanum 1975 - konkordancia
Missale Romanum 2002,decretum, litterae apostolicae, konkordancia, Institutio generalis text, konkordancia

Ostatné pramene

Kongregácia pre bohoslužbu a disciplínu sviatostí

Kongregácia pre bohoslužbu a disciplínu sviatostí |Lat||It|

Liturgia hodín

Talianska liturgika - veľké množstvo materiálov

Pápežský liturgický inštitút sv. Anzelma v Ríme

Česká stránka pre liturgiu

"učebné texty" od prof. Antonia Mirallesa, dostupné v taliančine

Priaznivci starej liturgie - Pro Missa Tridentina

Informácie o Adam Sýkora

Obrázok používateľa Adam Sýkora

Krátke info o sebe (nepovinné)

Autor článkov z oblasti liturgiky a o liturgii.

ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D. (1977) základné štúdium psychológie absolvoval na UCM v Trnave (2003-2008), základné štúdium teológie absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave (1998-2002, 2005-2008), postgraduálne štúdium teológie absolvoval na KTF UK v Prahe (2009-2017). Systematicky sa venuje najmä liturgickým knihám, liturgickej textovej kritike, prekladom liturgických textov do slovenčiny a liturgickému právu — rubricistike. Je autorom viacerých článkov v časopise Liturgia a na portáli christ-net.sk.

E-mail: liturgika (at) gmail.com

ORCID iD: 0000-0002-5235-9694 ORCID (medzinárodná identifikácia autorov)

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu