Kvalitný film

V blízkej dobe by som chcel na svojom blogu uviesť niekoľko recenzií skutočne kvalitných filmov. Je ich určite aj viac, ale spomedzi toho množstva, ktoré som videl ja sú z môjho pohľadu naozaj dobrými filmami tie, ktorých hodnotenia tu verím časom budú pribúdať.
Pre začiatok by som aspoň v stručnosti zhrnul čo považujem za kritériá kvalitného filmu.

NENÍ MLÍKO JAKO MLÍKO
Kvalitný film, tak ako iné umenie má napomáhať človeku k určitému pokroku a nie k úpadku. Kvalitný film by mal byť pravdivý, nemal by teda zamieňať dobro so zlom a naopak. Má to veľký význam, pretože film ako jedno z vplyvných médií tiež formuje alebo deformuje ľudskú osobnosť i spoločnosť.

Kvalitný film by sa mal vyhýbať vulgarizmom, nemal by vykresľovať páchanie násilia ako konanie niečoho hrdinského alebo ako istého druhu tolerovanej zábavy. Tiež by v ňom malo byť minimum erotických (v praxi mnohí nazývajú erotikou to čo je v skutočnosti pornografiou) scén, v tom lepšom prípade žiadne – sú spravidla bezúčelné a u diváka môžu iba podmieňovať falošné vnímanie sexuality.
Je tragédiou dnešnej doby, že režiséri, ktorí natáčajú inak hodnotné filmy sa nevedia vyhnúť tomuto primitivizmu v kinematografii, kedy sa pornografické prvky vo filme stávajú štandardom a akoby nutným prvkom.
Takisto by sa v hodnotnom filme nemalo vyskytovať pozitívne vykresľovanie dehonestovania akejkoľvek osoby, v ktorejkoľvek podobe.
Kvalitný film by mal vyzdvihovať lásku (neredukovanú na úroveň pudového uspokojovania) v jej rôznych podobách. Mal by vyzdvihovať to čo je pozitívne a krásne vrátane všetkých čností ako sú obetavosť, láskavosť, nápomocnosť, vernosť, poctivosť, odvaha, pokora, skromnosť, vzájomná úcta, úcta k životu, k človeku, k Bohu. Súčasne by sa mal stavať odmietavo k akémukoľvek zlu, ktoré sa stane témou toho ktorého filmu.

Na záver zostáva už len dodať, že kvalitný film by bolo prospešné podporiť aj jeho kúpou. Tým sa napomáha nielen tvorbe dobrých filmov, ale je to aj prejav poctivosti a slušnosti voči jeho tvorcom. Napokon tým, že sa nepodporujú dobré filmy, škodíme sami sebe. Čím viac peňazí budú zarábať skutočne hodnotné filmy, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa bude vo väčšom množstve produkovať podobný žáner a aspoň čiastočne sa zníži podiel braku na trhu, ak nie, tendencia môže byť opačná a braku môže ešte pribudnúť.

Ďalšie recenzie na hodnotné filmy.

Informácie o Igor Barták

Obrázok používateľa Igor Barták

Krátke info o sebe (nepovinné)

Píšem, lebo v tom vidím zmysel. Má to zmysel, ak Boh existuje. Ak by Boh neexistoval, najrozumnejším riešením by bolo čo najskôr dosiahnuť oslobodzujúcu neexistenciu, lebo ako aj Biblia hovorí, každý deň má dosť svojho trápenia. Verím však, že Boh existuje a namiesto absurdného nezmyselného života v tomto svete tu máme možnosť zažiť odpornosť sveta bez Boha, zmysluplnosť utrpenia a zároveň zmysluplný život, ktorého cieľom je zažívať úžasnú Božiu lásku. Verím, lebo indície nachádzajúce sa vo svete okolo nás naznačujú, že neveriť v Boha je bláznovstvo... http://www.christ-net.sk/node/345

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu