Pancier sv.Patrika

Už pár dní sa za vás modlím a myslím na vás popri všetkom zhone posledných dní školského roka a prvých dní prázdnin. Prosím Pána, aby vás Kristus nielen sprevádzal všade, kam pôjdete, ale nech je hlavne pri vás. Kristus pred vami, Kristus s vami, Kristus vo vás, Kristus pod vami, Kristus nad vami, Kristus po vašej pravici, Kristus po vašej ľavici...

Keď myslím na leto, modlím sa za seba :o) slovami sv.Patrika. Ak chcete, môžete sa ku mne pridať:

Dnes povstávam mocnou silou
vzývaním Trojice, vierou v trojjedinosť
vyznaním jedinečnosti Stvoriteľa stvoreného

Dnes povstávam silou Kristovho narodenia a krstu
silou Jeho ukrižovania a pochovania
silou Jeho zmŕtvychvstania a nanebovstúpenia
silou Jeho zostúpenia k zosnulým

Dnes povstávam silou lásky cherubínov
poslušnosťou anjelov
službou archanjelov
nádejou vo vzkriesene a odmenu
modlitbou patriarchov
predpoveďou prorokov
hlásaním apoštolov
vierou vyznávačov
nevinnosťou svätých panien
skutkami svätých mužov

Dnes povstávam mocou neba
svetlom slnka
žiarou mesiaca
nádherou ohňa
rýchlosťou svetla
svišťaním vetra
hĺbkou mora
stálosťou zeme
pevnosťou skaly

Dnes povstávam
Božou mocou, ktorá mi udáva smer
Božou silou, ktorá ma podopiera
Božou múdrosťou, ktorá ma vedie
Božím zrakom, ktorý ma stráži
Božím uchom, ktoré ma počuje
Božím slovom, ktoré ku mne hovorí
Božou rukou, ktorá ma chráni
Božou cestou, ktorú mi pripravuje
Božím štítom, ktorý ma ochraňuje

Božou armádou, ktorá ma oslobodí
od úkladov zlého
od pokušenia nerestí
od každého, kto mi praje zle
či už je ďaleko, alebo blízko
sám alebo sú viacerí

Zvolávam dnes všetky sily
medzi mnou a tými zlými
proti každej nemilosrdnej a krutej sile, ktorá by odporovala
môjmu telu alebo duši
proti hlásaniu falošných prorokov
proti čiernym zákonom pohanstva
proti falošným zákonom bludárov
proti čarom bosorákov a čarodejníkov
proti každému poznaniu,
ktoré škodí ľudskému telu a duši

Kristus, ktorý ma dnes zaštíti
pred jedom, pred popálením,
pred potopením, pred zranením,
aby som mohol prijať hojnú odmenu
Kristus pri mne, Kristus predo mnou,
Kristus so mnou, Kristus vo mne,
Kristus podo mnou, Kristus nado mnou

Kristus po mojej pravici, Kristus po mojej ľavici
Kristus, keď si líham
Kristus, keď vstávam
Kristus v srdci každého človeka,
ktorý na mňa myslí
Kristus v každých ústach,
ktoré o mne hovoria
Kristus v každom oku, ktoré ma vidí
Kristus v každom uchu, ktoré ma počuje

Dnes povstávam mocnou silou
vzývaním Trojice, vierou v trojjedinosť vyznaním jedinečnosti
Stvoriteľa stvoreného.

Amen.

Informácie o S.Frantiska OSF

Obrázok používateľa S.Frantiska OSF

Krátke info o sebe (nepovinné)

... obyčajná rehoľná sestra, ktorá dovolila Bohu používať si ju, a ktorá verí, že to tak aj ostane...

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu