2. Je vesmír nekonečný?


/Tento príspevok patrí do série článkov z knihy Apologetika od K.Bartáka./ Lenin hovorí: „Ak nie je vesmír nekonečný, potom majú kňazi pravdu (o existencii Stvoriteľa). Ale vesmír musí byť nekonečný.“
Giordano Bruno tvrdil okrem iného, že vesmír je priestorovo a časovo nekonečný. Dnes sa vedci od tejto teórie dištancujú. Keby bol vesmír časovo a priestorovo nekonečný, muselo by vraj existovať aj nekonečne mnoho hviezd a nočná obloha by musela ponúkať obraz rozžhavenej klenby, zatiaľ čo čierne nočné nebo svedčí skôr o konečnosti vesmíru.

Empirická veda nemôže dokázať, že svet je priestorovo nekonečný. Veď aj tie najdokonalejšie výskumné prístroje a vedecké výpočty zachytia a vyjadria len to, čo je konečné. Všetko čo je hmotné, je vždy presne určené, má určitú geometrickú formu a merateľné rozmery. Aj súhrn telies tvorí vždy určité množstvo, počet, aj keby bol akokoľvek veľký. Priestorovosť znamená totiž merateľnosť. Aj keď fyzický svet je nesmierne veľký, sám v sebe je ohraničený a merateľný.
I samotná hypotéza o rozpínavosti vesmíru, dnes skoro všeobecne uznávaná vo vedeckom svete, popiera marxistické tvrdenie o nekonečnosti vesmíru. Ak sa totiž vesmír rozširuje, nemôže byť nekonečný. V rozpínavosti je ale asi nekonečne veľký. Tak hovorí aj Albert Einstein.

Informácie o Igor Barták

Obrázok používateľa Igor Barták

Krátke info o sebe (nepovinné)

Píšem, lebo v tom vidím zmysel. Má to zmysel, ak Boh existuje. Ak by Boh neexistoval, najrozumnejším riešením by bolo čo najskôr dosiahnuť oslobodzujúcu neexistenciu, lebo ako aj Biblia hovorí, každý deň má dosť svojho trápenia. Verím však, že Boh existuje a namiesto absurdného nezmyselného života v tomto svete tu máme možnosť zažiť odpornosť sveta bez Boha, zmysluplnosť utrpenia a zároveň zmysluplný život, ktorého cieľom je zažívať úžasnú Božiu lásku. Verím, lebo indície nachádzajúce sa vo svete okolo nás naznačujú, že neveriť v Boha je bláznovstvo... http://www.christ-net.sk/node/345

Zobraziť celý profil používateľa

Príspevky na blogu